Keičiama ydinga odontologinių įstaigų licencijų stabdymo ar naikinimo tvarka

 

           Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) kasdien gauna informacijos ir paklausimų iš piliečių bei institucijų dėl odontologinės priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kurios turi galiojančią licenciją, tačiau šių paslaugų neteikia jau kurį laiką. 

           Akreditavimo tarnyba primena, kad įstaiga, nusprendusi neteikti ar jau nebeteikianti licencijuotų odontologines priežiūros (pagalbos) paslaugų, vadovaudamasi teisės aktais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, turi kreiptis į Akreditavimo tarnybą ir pateikti prašymą dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) licencijos sustabdymo iki vienerių metų arba licencijos panaikinimo. Akreditavimo tarnyba, išnagrinėjusi prašymą, priima atitinkamą sprendimą stabdyti paslaugų teikimą pageidaujamam laikotarpiui arba panaikina licencijos galiojimą. Apie priimtus sprendimus Akreditavimo tarnyba informuoja įstaigą bei Juridinių asmenų registrą. Atkreiptinas dėmesys, kad mokėti mokesčio už įstaigos licencijos stabdymą ar panaikinimą nereikia.

            Raginame įstaigas tinkamai administruoti savo veiklą. Odontologų rūmų iki š. m. gegužės 1 d. taikyta ydinga praktika, kai metų metais neveikiančių odontologinių įstaigų licencijos nebuvo stabdomos ar naikinamos, negali būti toleruojama. Akreditavimo tarnyba įstaigoms, nesilaikančioms teisės aktų reikalavimų, taikys sankcijas. Todėl kviečiame geranoriškai bei atsakingai reaguoti į mūsų raginimą ir pateikti Akreditavimo tarnybai informaciją apie nutrauktą paslaugų teikimą.

 

Page changed 2020-06-03

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int