Karjeros dienos – susitikimas su naująja specialistų karta

 

       Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atstovė dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) organizuotame renginyje „Ateitį planuok šiandien“, kuriame skaitė pranešimą apie sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimą.

       Įspūdingas LSMU Farmacijos fakulteto patalpas užpildė būrys ne tik jame besimokančių studentų, bet ir nemaža dalis susidomėjusių jaunų žmonių, kuriems buvo sudarytos galimybės susitikti, artimiau susipažinti su būsimais darbdaviais, įsidarbinimo galimybėmis, darbo sąlygomis, sužinoti atsakymus į rūpimus klausimus ne tik auditorijoje, bet ir individualiai.

       Renginyje dalyvavo daugelis įvairių organizacijų atstovų, siekusių pristatyti savo darbų specifiką bei pasidalyti karjeros patarimais. Karjeros dienoje „Ateitį planuok šiandien“  dalyvavo ir Akreditavimo tarnybos Įstaigų vertinimo skyriaus vedėja Jolanta Sruogienė, kuri skaitė pranešimą ,,Trumpai apie sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimą“. Akreditavimo tarnybos atstovė pristatė aktualiausią informaciją apie teisinę bazę, teikiant asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ar steigiant savo verslą sveikatos sistemoje, bei atsakė į pateiktus klausimus. Anot J. Sruogienės, šaunu, kai yra organizuojami tokie renginiai, kurių metu besimokantys studentai, būsimi sveikatos priežiūros specialistai, gali gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus dėl įsidarbinimo, o Akreditavimo tarnyba  turi galimybę plačiau paskleisti savo patirtį.

       Renginio metu stendai, lankstinukai, atmintinės, o taip pat gyvas bendravimas su potencialiu darbdaviu dalyviams suteikė visą reikalingą informaciją, todėl nebeliko poreikio ieškoti informacijos apie darbo galimybes svetainėse ar kituose šaltiniuose.

       Renginiai, skirti gyvai supažindinti jaunimą su studijų ir karjeros galimybėmis, yra naudingi ir prasmingi, nes juose galima ne tik sužinoti norimos studijų programos ypatybes, bet realiai pajausti esamą situaciją darbo rinkoje, aiškiau suvokti, ko tikisi darbdaviai, kokie jų pageidavimai bei pasiūlymai.

 

  

Page changed 2020-03-12

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int