JUNGTINIAI SVEIKATOS TECHNOLOGIJŲ VERTINIMAI – GERESNĖS PACIENTŲ SAUGOS GARANTAS

 

 

       Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atstovė dalyvavo EUnetHTA organizacijos sveikatos priežiūros technologijų vertinimo projekto Joint Action 3 (tolaiu – JA3) dalyvių susitikime Amsterdame. EUnetHTA – Europos sveikatos priežiūros technologijų vertinimo tinklas, jungiantis Europos šalių nacionalines sveikatos priežiūros technologijų vertinimo institucijas, kurių bendradarbiavimas naudingas tarptautiniu, nacionaliniu bei regioniniu mastu. Akreditavimo tarnybos specialistai kartu su kitomis šalimis narėmis atlieka jungtinius sveikatos priežiūros technologijų vertinimus bei dalijasi gerąja patirtimi.

       Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo tinklo pagrindiniai tikslai – rengti jungtinius sveikatos priežiūros technologijų vertinimus, tobulinti jų rengimo procesus, sukurti efektyvią rinkos apžvalgos, temų pasirinkimo ir prioritetų nustatymo sistemą, vystyti procesus, įgalinančius jungtinių sveikatos priežiūros technologijų vertinimų pritaikymą nacionalinėje bei regioninėje praktikoje, bei prisidėti kuriant tvarų bendradarbiavimo modelį, susijusį su bendraisiais sveikatos priežiūros technologijų vertinimais po 2020 m.

       Aktyviai vykdant EUnetHTA JA3 projekto užsibrėžtus tikslus ir didėjant publikuotų EUnetHTA jungtinių sveikatos priežiūros technologijų vertinimų skaičiui, išryškėja problemos, su kuriomis susiduriama organizuojant ir atliekant jungtinius sveikatos priežiūros technologijų vertinimus. Ketvirtaisiais EUnetHTA JA3 projekto metais vykdomi įvairūs bandomieji projektai, kurių tikslas yra patikrinti sukurtų įrankių, gairių ir rekomendacijų naudingumą bei pritaikymo galimybę nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu. Bandomasis projektas atliktas ir tikrinant “The EUnetHTA Companion Guide” platformą, kurioje yra sukoncentruoti įvairūs sukurti įrankiai, šablonai, metodinės gairės bei rekomendacijos. Bendrieji ir jungtiniai sveikatos priežiūros technologijų vertinimai yra kompleksiniai bei reikalaujantys daug laiko, tačiau tik dirbant kartu galima užtikrinti geresnę atliekamų sveikatos priežiūros technologijų vertinimų kokybę, naudoti bendras metodikas, skleisti taikomų metodų bei organizavimo procesų gerąją praktiką.

       Siekiant Europos Komisijos ir valstybių narių glaudaus bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo sveikatos priežiūros technologijų vertinimo srityje vyksta intensyvios diskusijos ir derybos dėl sveikatos technologijų vertinimo reglamento, kuriuo siekiama suderinti techninius sveikatos priežiūros technologijų vertinimo poreikius ir politines problemas. Bendradarbiavimo tarp valstybių narių tęstinumo užtikrinimas po EUnetHTA JA3 projekto pabaigos yra labai svarbus ir priklauso nuo kiekvienos valstybės interesų, laukiamos naudos ir rezultatų, todėl reglamentui skiriamas didelis dėmesys. EUnetHTA JA3 projekto metu sukurti sveikatos priežiūros technologijų vertinimo modeliai, metodikos, įrankiai, rekomendacijos bei naudojimasis jais turėtų prisidėti formuojant nuolatinio bendradarbiavimo tradiciją šioje srityje. Siekdami palaikyti projekto metu pasiektus rezultatus ir užtikrinti nuoseklų veiklų vykdymą, EUnetHTA sekretoriatas derasi su Europos Komisija dėl šio projekto pratęsimo iki kitų metų gegužės mėnesio. Tolesnis glaudus ir nuoseklus valstybių narių bendradarbiavimas prisidės gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, didinant pacientų saugą tarptautiniu mastu.    

       „Mūsų specialistų aktyvus bei rezultatyvus dalyvavimas jungtiniuose tarptautiniuose sveikatos priežiūros technologijų vertinimuose – svarbus indėlis į mūsų pacientų didesnę saugą bei geresnę paslaugų kokybę“, − įsitikinusi  Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

 

Page changed 2019-10-28

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int