LICENCIJOS PRATĘSIMAS AR TIKSLINIMAS – NEMOKAMA PASLAUGA

 

          Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –Akreditavimo tarnyba) primena, kad licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra, tai yra turimos licencijos pratęsimas − nemokama paslauga.  Be to, nereikia mokėti valstybės rinkliavos mokesčio ir norint patikslinti turimą licenciją.

          Pastebime, kad vis dar medikai sumoka mokesčius už paslaugas, kurios teikiamos nemokamai. Atkreipiame gydytojų, slaugytojų ir akušerių, teikiančių dokumentus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrai, kitaip tariant, pratęsiant jau turimą licenciją, dėmesį į tai, kad licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra yra nemokama paslauga ir nereikia mokėti valstybės rinkliavos mokesčio. Be to, licencijos turėtojui pakeitus vardą ar pavardę, Akreditavimo tarnybai nereikia teikti paraiškos patikslinti licencijos rekvizitus ir mokėti valstybės rinkliavos mokesčio už licencijos patikslinimą. Medikui, pasikeitusiam vardą ar pavardę, pakanka jam priimtinu būdu, tai yra telefonu ar elektroniniu paštu, tik informuoti apie vardo ar pavardės pakeitimo faktą. Naujus asmens duomenis Akreditavimo tarnyba gauna iš Gyventojų registro, kai nauju vardu ar pavarde išduodamas asmens tapatybės dokumentas.  

          Tuo atveju, jei įmoką vis tik sumokėjote, Akreditavimo tarnybai turėtumėte pateikti laisvos formos prašymą išduoti pažymą apie tai, kad įmoka nebuvo panaudota ir yra grąžintina. Po to dėl įmokos grąžinimo turite kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją pagal savo gyvenamąją vietą.

          Valstybės rinkliavos mokestį reikia mokėti už naujai išduodamą licenciją. 

          „Tikimės, kad ateityje gerbiami sveikatos priežiūros specialistai labiau taupys savo bei mūsų laiką ir neatlikinės nereikalingų mokestinių pavedimų, kurių susigrąžinimas reikalauja papildomų pastangų. Primename, kad licencijos pratęsimas ar tikslinimas yra nemokama paslauga“, – sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Page changed 2019-09-25

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int