Sveikatos technologijų įdiegimo perspektyvos

 

         Spalio mėnesį Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atstovė dalyvavo 7-tame EUnetHTA Joint Action 3 (toliau – JA3) dalyvių susitikime Mančesteryje. Pagrindinis susitikimo tikslas ir uždaviniai – rinkti ir didinti informuotumą apie EUnetHTA veiklas ir galimą jungtinio sveikatos priežiūros technologijų vertinimo scenarijų po 2020 m., dalintis žiniomis ir patirtimi su kitais įgyvendinimo grupės nariais.

          Vykusiame Europos sveikatos priežiūros technologijų vertinimo tinklo EUnetHTA darbo grupės suvažiavime dalyvavo apie 60 sveikatos priežiūros technologijų vertinimo ekspertų iš 29 šalių, taip pat ir atstovai iš Europos Komisijos.

          Europos Komisijos atstovas susitikimo metu pabrėžė, kad didžiausias EUnetHTA JA1 ir JA2 pasiekimas yra sukurtas pasitikėjimas tarp sveikatos priežiūros technologijų vertinimo agentūrų, bendrų įrankių sukūrimas, kaip EUnetHTA šerdinis modelis, planuojamų projektų duomenų bazė bei bandomoji veikla. Tikimasi, kad Europos Komisija jau 2017 m. pabaigoje pateiks pasiūlymą, kaip sveikatos priežiūros technologijų vertinimas Europoje vyks po 2020 m. Be to, pabrėžta, kad Europos Komisijos pasiūlymas apims klinikinių sveikatos priežiūros technologijų vertinimą.

          Diskusijų metu buvo aptarta, su kokiais iššūkiais susiduria valstybės-narės nacionaliniame, regioniniame ar vietiniame lygmenyje pritaikydamos EUnetHTA įrankius, gaires, sveikatos priežiūros technologijų vertinimus. Pagrindiniai iššūkiai: kalbos barjeras, laiko planavimas, gebėjimų ugdymas. Susitikimo metu buvo pasiūlyta sukurti centralizuotą temų pasirinkimo platformą ir į ją būtinai įtraukti sprendimų priėmėjus, politikus tam, kad jie pamatę sveikatos priežiūros technologijoms vertinti skirtos tematikos gausumą, būtų lankstesni. Taip pat buvo nustatyti 4 pagrindiniai siūlymai EUnetHTA atliekamiems sveikatos priežiūros technologijų vertinimams pritaikyti nacionaliniu, regioniniu bei vietiniu lygmeniu: būtina naudoti atrankos kriterijus ir nevertinti visų technologijų; užtikrinti publikuojamo produkto kokybę; dalyvių technologija; sveikatos priežiūros technologijų vertinimų savalaikiškumas. Be to, būtina didinti informatyvumą apie esančius įvairius įrankius ir gaires, taip didinant jų naudojimą.

          Didžiosios Britanijos Nacionalinis sveikatos ir klinikinės kompetencijos instituto (toliau – NICE) atstovas informavo, kad vien per antruosius EUnetHTA JA3 metus bus atlikti šeši interviu apie sveikatos priežiūros technologijų vertinimo patirtis skirtingose šalyse. Ši veikla skirta išsiaiškinti, su kokiais iššūkiais susiduria sveikatos priežiūros technologijų vertinimo agentūros. Atvejo tyrime antraisiais JA3 metais kaip dalyvis, kuris pasidalins savo patirtimi pritaikant ir priimant sveikatos technologijų vertinimus bei naudojant kitus EUnetHTA produktus, dalyvauja Akreditavimo tarnyba.

           Be to, susitikimo metu buvo pristatytas įgyvendinimo tinklas ir jo tikslai – palaikyti didėjantį EUnetHTA produktų naudojimą renkant informaciją iš valstybių narių apie patirtį naudojant EUnetHTA produktus bei skatinant  šių produktų ir veiklų žinomumą. Svarbu, kad sveikatos priežiūros technologijų vertinimų agentūros matytų bendradarbiavimo naudą, suprastų, kaip gali EUnetHTA produktus panaudoti savo kasdieniame darbe, įveiktų įgyvendinimo problemas bei įdiegtų pakeitimus, būtinus sveikatos priežiūros technologijų vertinimų naudojimui po 2020 m.

           „Džiaugiamės, kad Akreditavimo tarnybos specialistai turi galimybę dalintis savo patirtimi sveikatos technologijų vertinimo srityje tarptautinėje arenoje bei susipažinti su kitų šalių gerąja praktika bei tolesnėmis sveikatos technologijų įdiegimo perspektyvomis. Tai labai svarbu, norint užtikrinti medicinos progresą,“ – sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

                     

Page changed 2017-12-13

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int