Naujienos

 

Gelbėjimo akcija jubiliejui paminėti

2016-04-18

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) šiais metais švęsdama savo veiklos 20 metų jubiliejų mini šią sukaktį netradiciškai – konkrečiais, pilietiškais, gerais mūsų tarnautojų darbais. Daugiau.

Akreditavimo tarnybos 20-mečio proga – 20 gerų darbų

2016-04-11

          Šiais metais, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) švenčia savo veiklos 20-metį. Akreditavimo tarnyba šią gražią sukaktį nori paminėti ypatingai ir  netradiciškai - konkrečiais darbais, tačiau ne tik institucijos, bet ir mūsų darbuotojų asmeniniais, pilietiškais darbais (daugiau).

Nauja ir patogi brangių sveikatos technologijų duomenų teikimo priemonė

2016-04-07

         Informuojame, kad nuo šiol asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – įstaigos) duomenis apie brangias sveikatos priežiūros technologijas teikti Akreditavimo tarnybai bus paprasčiau. Nuo šiol tai galima bus atlikti internetu per sveikatos technologijų vertinimo ir valdymo informacinę sistemą TechnoMedTas. Daugiau.

Bendradarbiavimas – augimo bei tobulėjimo pagrindas

2016-03-29

Akreditavimo tarnyba atvira partnerystei ir aktyviai bei rezultatyviai bendradarbiauja su Muitinės departamentu, VĮ „Regitra“, savivaldybių atstovais, Valstybine vaistų kontrolės tarnyba, teritorinėmis ligonių kasomis, Valstybine mokesčių inspekcija, policija ir kitomis valstybinėmis institucijomis. Esame atviri ir jauniems žmonėms, siekiantiems įgyti naujų žinių. 2016 m. kovo mėnesio pabaigoje jau nebe pirmą kartą Akreditavimo tarnyboje lankėsi Mykolo Romerio universiteto studentai, šį kartą – Sveikatos politikos ir vadybos studijų programos magistrantai. Daugiau.

Naujas partnerystės lygmuo vertinant sveikatos technologijas Europoje

2016-03-16

Akreditavimo tarnyba dalyvavo Amsterdame vykusiame Europos sveikatos technologijų vertinimo tinklo – EUnetHTA – naujo projekto  Joint Action 3 (2016–2019) startiniame susitikime šių metų kovo pradžioje. Pagrindinis šio projekto tikslas – tęsti ankstesnį bendradarbiavimą Europos lygmeniu, vertinant naujas sveikatos technologijas – vaistus, medicinos prietaisus, priemones, procedūras, metodus, ir perkelti šią partnerystę į naują kiekybės ir kokybės lygmenį, daugiau ir operatyviau atliekant tarpvalstybinių, tarpinstitucinių vertinimų. Daugiau.

Spartesnės inovacijos - geresnė sveikata

2016-03-09

Svarbia šiuolaikinės sveikatos priežiūros sistemos dalimi laikomos technologijos, prisidedančios prie fizinės gerovės išsaugojimo, stiprinimo, ligų prevencijos, diagnozavimo ir gydymo. Sveikatos technologijų vertinimas tapo aktualiu ir veiksmingu šios sistemos elementu. Finansiniai klausimai tampa vieni svarbiausių ne tik įsigyjant vieną ar kitą technologiją, bet ir sprendžiant klausimą, ar ji turėtų būti finansuojama iš valstybės biudžeto. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atlieka sveikatos technologijų vertinimus įvairiais aspektais, taip pat ir ekonominiu. Daugiau.

Norite aukščiausios kokybės – akredituokitės

2016-03-04

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) žengia svarbų žingsnį Įstaigų akreditavimo link. Nuo  2016 m. kovo 1 d. Akreditavimo tarnyba pradėjo savanorišką Įstaigų, teikiančių šeimos medicinos paslaugas akreditavimą. Įstaigų akreditavimas yra savanoriškas procesas siekiant aukščiausios kokybės. Šiam procesui pilnai pasirengta: apmokyti specialistai, parengti akreditavimo standartai, metodika, patvirtinti reikiami teisės aktai. Daugiau.

Nelegali veikla kelia grėsmę pacientų sveikatai

2016-03-02

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) dėmesys vėl krypsta į besiskelbiančius neaiškios kompetencijos „specialistus“, užsiimančius ligų diagnostika ir gydymu neturint licencijos bei šias paslaugas teikiančius ne sveikatos priežiūros įstaigose. Akreditavimo tarnyba vykdo vieną iš savo prioritetinių veiklos krypčių – kovą su neteisėta veikla – pasitelkdama tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kaip efektyviausią ir pigiausią kontrolės priemonę. Daugiau.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kokybės vertinimo rodikliai

2016-02-26

         Primename, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, iki šių metų kovo 10 d. Akreditavimo tarnybai turi pateikti 2015 m. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių duomenis.

         Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015-08-10 įsakymu Nr. V-929 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašas bei jų įvertinimo metodika.

        Pažymime, kad kokybės vertinimo rodiklis nebus įvertintas teigiamai, jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga rodiklio nepagrįs vertinimo duomenimis, pavyzdžiui, jei prašoma, nepateiks ataskaitos, nenurodys įsakymo Nr. ir priėmimo datos ar kitų prašomų duomenų.

Akreditavimo tarnybos prioritetas – saugios paslaugos pacientams

2016-02-24

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT), įgyvendindama tikslus, ir šiais metais vykdys konsoliduotus planinius patikrinimus, kartu su kitomis institucijomis plėtos kovą su neteisėta veikla, atliks įstaigų akreditavimą. Šios prioritetinės 2016 metų veiklos kryptys leidžia užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, apsaugoti pacientus nuo nesaugių prietaisų patekimo į rinką.

           „Mūsų svarbiausi darbai nukreipti į prevencinę veiklą, kurios tikslas užkirsti kelią nepageidaujamiems įvykiams. Kita vertus, siekdami užtikrinti paslaugų saugumą bei kokybę, mes aktyviname bei stipriname kovą su neteisėta veikla sveikatos sektoriuje“, - sako VASPVT  direktorė Nora Ribokienė. (Daugiau).


Archyvas

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int