Naujienos

 

Nauja sveikatos technologijų vertinimo tvarka

2016-01-21

     Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrė 2016 m. sausio 8 d. patvirtinto naują sveikatos technologijų vertinimo organizavimo tvarką (įsakymas Nr. V-24 „Dėl sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ).

     Nauja tvarka nustato, kad visos sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, vertinimo paraiškos einamiesiems metams Akreditavimo tarnybai turės būti pateiktos iki kovo 1 d. Akreditavimo tarnyba susistemins visas gautas paraiškas ir iki balandžio 1 d. pateiks svarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui dėl vertinimo prioritetų nustatymo pagal patvirtintus kriterijus ir vertinimo organizavimo.

     Akreditavimo tarnyba primena, kad paraiškas dėl sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, vertinimo gali teikti viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

     Daugiau informacijos http://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/sveikatos-prieziuros-technologiju-vertinimo-komitetas

Naujo reglamentavimo tikslas – geresnė paslaugų kokybė

2016-01-15

     2015 m. gruodžio 22 d. LR Seime buvo priimti du Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) parengti Sveikatos sistemos bei Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymų pakeitimai, kurie įsigalios 2016 m. gegužės 1 d. Šie pakeitimai svarbūs pacientams, nes tai labiau užtikrins jų saugą bei prisidės prie sveikatos paslaugų kokybės gerinimo. Be to naujas reglamentavimas reikšmingas ir Akreditavimo tarnybos atliekamoms funkcijoms: medicinos prietaisų priežiūrai, medicinos technologijų vertinimui bei juridinių asmenų licencijavimui asmens sveikatos priežiūros veiklai. Koks šių įstatymų tikslas? Daugiau.

Parengtas sustabdytų nesaugių medicinos prietaisų sąrašas

2016-01-05

Siekdama padidinti medicinos prietaisų rinkos kontrolės efektyvumą ir didinti informacijos pateikimą susijusiems asmenims, Akreditavimo tarnyba parengė ir patalpino savo internetinėje svetainėje Lietuvos muitinės postuose sustabdytų nesaugių medicinos prietaisų sąrašą, kuris bus reguliariai atnaujinamas. Sustabdytų nesaugių medicinos prietaisų sąrašas patalpintas Rinkos priežiūros skyriuje.

Akreditavimo tarnybos duomenimis sulaikyti ir neįleisti į Lietuvos rinką nesaugūs medicinos prietaisai vis tik patenka į Lietuvos rinką per kitus muitinės postus ar įvežami per kitas ES šalis nares. Pastebėjus rinkoje Akreditavimo tarnybos sustabdytus medicinos prietaisus, labai prašome susisiekti su Akreditavimo tarnybos Medicinos prietaisų rinkos priežiūros specialistais.

Svarbi informacija gydytojams, slaugytojams bei akušeriams

2016-01-04

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. pasikeitė medicinos, slaugos ir akušerijos praktikos licencijavimo taisyklės, kurių esminiai pasikeitimai yra šie:
• bus išduodamos tik elektroninės licencijos gydytojams, slaugytojams ir akušeriams. Tai yra nebebus išduodamas ar siunčiamas popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.). Oficiali informacija apie asmeniui suteiktą elektroninę licenciją skelbiama viešai Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje skiltyje "Licencijos".
• gydytojai, slaugytojai ir akušeriai, įgiję profesinę kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus (bet ne anksčiau), medicinos, slaugos ar akušerijos praktika galės pradėti verstis jau kitą dieną po deklaracijos Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateikimo dienos.
 

Gydytojų, slaugytojų bei akušerių dėmesiui!

2015-12-22

     Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. bus išduodamos tik elektroninės licencijos gydytojams, slaugytojams ir akušeriams. Tai numatyta Akreditavimo tarnybos parengtuose fizinių asmenų licencijavimą reglamentuojančių teisės aktų projektuose, kurie turėtų įsigalioti 2016 m. sausio 1 d.:

     Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių projektas.

     Akušerijos praktikos licencijavimo taisyklių projektas.

     Slaugos praktikos licencijavimo taisyklių projektas.

 

Tarpžinybinis bendradarbiavimas – efektyviausia ir pigiausia kontrolės priemonė

2015-12-16

     Per trejus Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) ir Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos bendradarbiavimo medicinos prietaisų saugos srityje buvo atlikta beveik 200 tikrinimų ir į Lietuvos rinką neleista pateikti daugiau kaip 1.400.000 vienetų nesaugių medicinos prietaisų. Tai labai svarbu siekiant apsaugoti ne tik vartotojų ar naudotojų, bet ir rinkos subjektų interesus nuo nesąžiningos konkurencijos. Akreditavimo tarnyba vykdo Lietuvos Medicinos prietaisų rinkos priežiūros funkcijas. Daugiau.

Neatsakingas vairuotojų sveikatos tikrinimas – reali grėsmė eismo saugumui

2015-12-08

     Norint gauti vairuotojo pažymėjimą reikia ne tik išlaikyti vairavimo egzaminą, bet ir pasitikrinti sveikatą. Be to, būtinas periodinis vairuotojų sveikatos tikrinimas. Tai atliekama, vadovaujantis vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašu, patvirtintu sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Tačiau pasitaiko atvejų, kuomet šių reikalavimų nepaisoma. Siekdama  užkirsti kelią galimai neteisėtai išduodamoms vairuotojų sveikatos patikrinimo pažymoms, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) iniciavo susitikimą su VĮ Regitros atstovais. Daugiau.

VASPVT ragina - rinkitės saugias paslaugas, patikimose įstaigose.

2015-11-30

     Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba)jau kurį laiką kelia nerimą žmonių susidomėjimas reklamuojamais abejotinais „stebuklingais“ aparatais, neva galinčiais greitai ir efektyviai „ištirti nuo visų galimų ligų“ - apie tai Akreditavimo tarnyba jau yra įspėjusi savo internetinėje svetainėje http://www.vaspvt.gov.lt. Tačiau šį kartą dėmesys krypsta į besiskelbiančius neaiškios kompetencijos „specialistus“, teikiančius sveikatos priežiūros paslaugas neturint licencijos, ir šias paslaugas teikiančius net ne gydymo įstaigose. Daugiau.

Medicinos prietaisų gamintojų ir jų įgaliotųjų atstovų dėmesiui!

2015-11-25

Įsigaliojo nauja Medicinos prietaisų registravimo tvarkos aprašo redakcija. Naujos redakcijos tikslas – aiškesnė dokumentų vertinimo procedūra. Pagrindiniai pakeitimai:

  • pasikeitė dokumentų vertinimo terminai, jei medicinos prietaiso registravimui būtina įvertinti medicinos prietaiso techninius dokumentus. Tokiu atveju dokumentų vertinimui numatytas 20 darbo dienų terminas;
  • supaprastinti reikalavimai medicinos prietaisų įgaliotiesiems atstovams dėl atstovavimą patvirtinančio dokumento;
  • pagal naujai patvirtintą aprašą, rinkliava už medicinos prietaiso registravimą, turi būti sumokėta prieš pateikiant paraišką medicinos prietaiso registravimui. Jei po dokumentų vertinimo bus pateiktas neigiamas atsakymas dėl prietaiso registravimo, pareiškėjas galės susigrąžinti sumokėtą rinkliavą.

Su visu aprašu galite susipažinti Teisės aktų registre www.e-tar.lt.

Asmenų dokumentai, pateikti iki naujos aprašo redakcijos įsigaliojimo (t.y. iki 2015-11-21), bus vertinami pagal dokumentų pateikimo dieną galiojančias teisės akto nuostatas. Nuo 2015-11-23 pateikti dokumentai turi būti pateikti ir bus vertinami pagal naujos aprašo redakcijos nuostatas.

Kilus klausimams, galite susisiekti su Medicinos prietaisų rinkos priežiūros specialistais.

Akreditavimo tarnybos specialistės stažavosi Austrijos LBI-HTA institute

2015-11-25

     Lapkričio 15–20 d. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) Medicinos technologijų skyriaus dvi specialistės stažavosi moksliniame Liudviko Boltzmano sveikatos technologijų vertinimo institute (LBI-HTA) Austrijoje. Kelionė vyko nacionalinio LBI-HTA instituto direktorės kvietimu bei instituto lėšomis. Daugiau.


Archyvas

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int