Naujienos

 

Aktuali informacija gydymo įstaigoms bei jose dirbantiems slaugos specialistams

2017-04-05

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos primena, kad 2018 m. sausio 1 d. visos specialiosios praktikos slaugytojo licencijos (išskyrus suteikiančias teisę verstis akušerijos praktika, nes jos atitinka akušerijos praktikos licenciją), taps negaliojančiomis, o  slaugytojai, kurie ketina ir toliau verstis slaugos praktika ir kurie vis dar neturi galiojančios bendrosios slaugos praktikos licencijos,  privalo suskubti kreiptis dėl  bendrosios slaugos praktikos licencijos išdavimo.

      Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai privalo užtikrinti, kad iki 2018 m. sausio 1 d. Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos ,,SVEIDRA“ Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo posistemėje ,,METAS“ būtų tinkamai sutvarkyti įrašai apie įstaigoje įdarbintus slaugos specialistus: slaugos specialisto įdarbinimo įrašas turi būti susietas su bendrosios slaugos praktikos licencija, o ne specialiosios praktikos slaugytojo licencija. Iškilus klausimams dėl tinkamo įrašų posistemėje „METAS“ tvarkymo prašome kreiptis į Informacinių technologijų skyriaus vedėją Liną Nausėdienę, tel. (8 5) 261 5177.

Keičiama medicinos priemonių registravimo tvarka.

2017-04-03

Atkreipiame Lietuvos medicinos priemonių gamintojų dėmesį, kad nuo šių metų balandžio 1 d. keičiamas Teikiamų rinkai medicinos priemonių (prietaisų) registravimo tvarkos aprašas. Esminiai pakeitimai yra šie:

  1. Registruojant Lietuvoje gaminamas in vitro diagnostikos medicinos priemones (prietaisus), kurios yra priskiriamos In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninį reglamento 2 priedo sąrašui, papildomai turi būti pateikiamos šių priemonių etiketės ir naudojimo instrukcijos.
  2. Ne Europos Sąjungoje įsisteigusio medicinos priemonių (prietaisų) gamintojo įgaliotasis atstovas, turintis registruotą veiklos vietą Lietuvoje, turi pranešti apie susitarimo su gamintoju nutraukimą.
  3. Atnaujinamos pranešimų apie teikiamas Lietuvos rinkai medicinos priemones (prietaisus) formos (medicinos priemonių registravimo formos Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3). Nuo šių metų balandžio 3 dienos, norint įregistruoti Lietuvoje gaminamas medicinos priemones Akreditavimo tarnyboje, turi būti teikiamos atnaujintos registravimo formos.

Atnaujintas formas galite rasti Akreditavimo tarnybos interneto svetainės skyrelyje “Paslaugos – Prašymai / paraiškos – Medicinos priemonės (prietaisai) (pagal ES direktyvas)”.

Ligoninės privalo turėti specialistus

2017-03-29

         Asmens sveikatos priežiūros įstaigose  privaloma užtikrinti teikiamų licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitikimą teisės aktų reikalavimams.

         Akcentuojame, kad teikdami stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (chirurginio, vidaus ligų profilio, reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugas ar kitas), privalote  užtikrinti, kad  sveikatos priežiūros specialistai skyriuose teiktų paslaugas visą parą, kaip tai  numatyta teisės aktuose, reglamentuojančiuose licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Daugiau.

Medikų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra – nemokama paslauga

2017-03-23

        Atkreipiame gydytojų, slaugytojų ir akušerių, teikiančių dokumentus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrai, kitaip tariant, pratęsiant jau turimą licenciją, dėmesį į tai, kad licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra yra nemokama paslauga ir nereikia mokėti valstybės rinkliavos mokesčio.

        Tuo atveju, jei įmoką vis tik sumokėjote, tai ji yra nepanaudota ir grąžintina.

        Dėl įmokos grąžinimo turite kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją pagal savo gyvenamąją vietą.

        Jei būtų reikalingas ant Jūsų mokėjimo kvito specialisto parašu patvirtintas įrašas apie nepanaudotą ir grąžintiną mokestį, turėtumėte atvykti (Jūs ar Jūsų įgaliotas asmuo) į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie SAM. Informacija apie nepanaudotą ir grąžintiną mokestį bus įrašyta ant Jūsų ar Jūsų įgalioto asmens pateikto mokėjimo kvito.

Pacientai bus informuojami apie veiklos pokyčius

2017-03-20

        Siekiant užtikrinti prieinamas ir nenutrūkstamas gydymo paslaugas pacientams, pakeistos  asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklės. Šis dokumentas nuo kovo 1 d. įpareigoja įstaigas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų interneto svetainėje ir asmenims prieinamoje vietoje pačioje įstaigoje, prireikus – vietos spaudoje ar kitais informavimo būdais, pateikti informaciją apie šios įstaigos likvidavimą, veiklos vietos adreso pasikeitimą, jos reorganizavimą, pertvarkymą ar kitu juridiniu pagrindu perimamą turtą, teises ir pareigas. Daugiau.

 

Akredituotoms įstaigoms – didesnis finansavimas

2017-03-13

         Siekiant gerinti paslaugų kokybę ir pacientų saugą, šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos finansiškai skatinamos siekti savanoriško akreditavimo. Tokią  galimybę suteikia sveikatos apsaugos ministro A. Verygos patvirtinti įsakymo „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimai. Šiuo dokumentu nuo einamųjų metų sausio 1 d. įvedamas finansinis priedas už kiekvieną aptarnaujamą gyventoją, jei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje yra akredituota šeimos medicinos paslauga. Daugiau.

Įstaigų, išduodančių medicininius pažymėjimus, įrodančius, kad sveikatos priežiūros specialistas gali verstis atitinkama praktika, dėmesiui

2017-03-10

     Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kaip medicinos, slaugos ir akušerijos praktikos licencijas išduodanti ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdanti institucija, kuriai gydytojai, slaugytojai ir akušeriai, be kitų dokumentų, reikiamų licencijai gauti ar licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi patvirtinti, privalo pateikti ir ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius išduotą medicininį pažymėjimą, atkreipia Jūsų dėmesį į teisės aktais apibrėžtus reikalavimus, kuriuos turi atitikti šis dokumentas. Daugiau.

Pokyčiai medicinos priemonių naudojimo srityje

2017-03-02

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad nuo š. m. vasario 1 d. įsigaliojo Sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kuriuo keičiamas medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonė) naudojimo tvarkos aprašas. Šis įsakymas po nustatyto pereinamojo laikotarpio įpareigoja visas asmens sveikatos priežiūros įstaigas naudoti tik saugos techninių reglamentų reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Todėl Akreditavimo tarnyba kviečia asmens sveikatos priežiūros įstaigas tinkamai pasirengti šio įstatymo vykdymui. Šiuo metu Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose naudojama daugiau kaip 10 000 įvairių medicinos priemonių, nepaženklintų CE ženklu. Daugiau.

Akreditavimo tarnyba bei Greitosios pagalbos stotys atsakingai rengiasi planinei priežiūrai

2017-02-23

        Šiais metais numatoma Lietuvos greitosios medicinos pagalbos (GMP) stočių planine licencijų sąlygų laikymosi priežiūra. Būsimų patikrinimų atlikimo tvarka bei grafikai susitikime Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) buvo derinami  su Lietuvos greitosios medicinos pagalbos (GMP) įstaigų asociacijos atstovais. Aptarti ir kiti aktualūs GMP paslaugų teikimo klausimai. Daugiau.

Konsoliduotos planinės kontrolės ligoninėse atskleidė pokyčių būtinybę

2017-02-14

        Jau antrus metus Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) vykdo konsoliduotus planinius patikrinimus. 2016 m. buvo pasirinktos rizikingiausios ir ypatingai jautrios pacientų saugai sritys: buvo įvertintos 26 sveikatos priežiūros įstaigų antrinio lygio stacionarinės akušerijos, suaugusiųjų chirurgijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos bei jų atitiktis teisės aktų reikalavimams. Nustatyti pažeidimai atskleidė tiek lokalių, tiek sisteminių pokyčių būtinybę. Daugiau.   

 


Archyvas

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int