Naujienos

 

Sukurta nauja sveikatos technologijų valdymo informacinė sistema

2015-07-28

   Sukurta sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, valdymo informacinė sistema (toliau – TechnoMedTas), kurios paskirtis kompiuterizuoti brangių sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, apskaitą bei sveiktos technologijų vertinimą, siekiant užtikrinti efektyvesnį šių sričių funkcijų vykdymą.

   Panaudojant iki šiol sukurtų sistemų gerąsias praktikas sukurta lengvai valdoma ir funkcionali nauja informacinė sistema.

   Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (toliau – Akreditavimo tarnyba) organizavo Asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalo mokymą dirbti su šia sistema. Siekdama supažindinti įstaigų atstovus su projekto metu sukurta informacine sistema „TechnoMedTas“, Akreditavimo tarnyba 2015 m. liepos 21, 24 ir 27 d. įvairiuose Lietuvos miestuose vykdė mokymus.

   Informacinėje sistemoje „TechnoMedTas“ bus kaupiami duomenys apie 9 rūšių brangias sveikatos technologijas: pozitronų emisijos tomografus, linijinius greitintuvus, magnetinio rezonanso tomografus, angiografus, gama kameras, mamografus, kompiuterinius tomografus, diagnostinius rentgeno ir ultragarso prietaisus. Informacinė sistema bus patogi tuo, kad visi duomenys bus suvedami tiesiogiai į sistemą ir įstaigoms nebereikės atskirai siųsti duomenų Akreditavimo tarnybai.

   Taip pat šioje sistemoje juridiniai asmenys galės elektroniniu būdu teikti sveiktos technologijų vertinimo paraiškas, stebėti vertinimo proceso etapus ir matyti rezultatus. Atlikti vertinimai bus kaupiami ir talpinami vienoje sistemoje. Šių vertinimų santraukos bus atviros ir prieinamos tikslinėms suinteresuotoms grupėms (pacientams, medikams, sveikatos politikams, administratoriams, kitiems sprendimų priėmėjams).

   Naujoji sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, valdymo informacinė sistema pagerins bei palengvins sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, sumažins biurokratines procedūras bei pagerins Akreditavimo tarnybos darbo kokybę.

Akreditavimo tarnyba teikia išaiškinimą dėl medicinos prietaiso METATRON naudojimo:

2015-07-09

Akreditavimo tarnybos svetainėje 2015-06-19 paskelbtoje informacijoje minimas Lietuvoje naudojamas medicinos prietaisas METATRON (gamintojas Rusija), kurio programinė įranga neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų, todėl negali būti naudojama Lietuvoje. Informuojame, kad minėtas draudimas nėra taikomas medicinos prietaisams Metatron (su programine įranga), pagamintiems nuo 2008-02-21 iki 2012-01-18.
Iškilus klausimams dėl konkrečių medicinos prietaisų naudojimo teisėtumo, rekomenduojame kreiptis į Akreditavimo tarnybos Medicinos prietaisų rinkos priežiūros skyriaus specialistus telefonu Vilniuje 2615177.

Sveikatos priežiūros įstaigų vadovų dėmesiui

2015-07-08

     Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) primena, kad privalote laiku pateikti reikiamus dokumentus:
          • civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo liudijimą,
          • higienos pasą,
          • dokumentus dėl sveikatos priežiūros specialistų,
          • medicinos prietaisų bei kitus.

     Atkreipiame dėmesį, kad pasibaigus civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo liudijimo galiojimui, reikia pateikti galiojančio draudimo liudijimo kopiją ne vėliau kaip paskutinę jo  galiojimo dieną.
     Akcentuojame, kad net tuo atveju, kai Įstaiga turi aukščiau išvardintus galiojančius dokumentus, bet jų laiku nepateikia, Akreditavimo tarnyba priima  sprendimą sustabdyti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos galiojimą ir apie tai informuoja teritorinę ligonių kasą. 
     Įstaigos licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpiu  negali būti teikiamos licencijoje nurodytos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Jei paslaugos toliau teikiamos, tai laikoma neteisėta veikla.
     Tikimės  didesnio  Įstaigų vadovų atidumo pateikiant dokumentus bei sklandesnio bendradarbiavimo.
 

Akreditavimo tarnyba kviečia į konferenciją

2015-07-07

     Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) baigia vykdyti ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, įgyvendinant sveikatos technologijų vertinimo ir valdymo sistemas bei pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos akreditavimą (Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-011) (toliau – Projektas).

     Pagrindiniai projekto tikslai:

  • Parengti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) akreditavimo standartus ir tvarką bei atlikti bandomuosius akreditavimus;
  • Parengti sveikatos technologijų vertinimo sistemą - strategiją;
  • Parengti specialistus ir atlikti sveikatos technologijų vertinimus;
  • Sukurti ir įdiegti sveikatos technologijų  vertinimo ir valdymo informacinę sistemą “TechnoMedTas”.

     Norėdami supažindinti sveikatos politikus, LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir pavaldžių įstaigų, Valstybinės ir teritorinių ligonių kasų specialistus, ASPĮ vadovus, medicinos gydytojus, bei visus kitus susiinteresuotus sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimu ir sveikatos technologijų vertinimu asmenis, Akreditavimo tarnyba kviečia atvykti į konferenciją „Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas“, kuri vyks 2015 m. rugpjūčio 5 – 6 d. viešbutyje „Green hotel Vilnius", adr. Pilaitės pr. 20, Vilniuje. Preliminari konferencijos programa pridedama.

     Prašome apie savo dalyvavimą iki 2015 m. rugpjūčio 3 d. pranešti el.p. kamilija.kurlinkute@adem.lt. Jei turite klausimų kreipkitės į Projekto vadovą Vidą Semėną, tel. +37069828601.

 

VASPVT perspėja: gydomosios kosmetikos paslaugas gali teikti tik licencijuoti sveikatos priežiūros specialistai

2015-06-19

          Pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kai tik grožio procedūras atlikti turintys teisę kosmetikai teikia gydomosios kosmetikos paslaugas, taip pat kelia nerimą žmonių susidomėjimas reklamuojamais abejotinais „stebuklingais“ aparatais. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Akreditavimo tarnyba) atkreipia visuomenės dėmesį, kad tokios nekvalifikuotų specialistų teikiamos paslaugos ar nekokybiški prietaisai gali ne tik sukelti neigiamas pasekmes, bet ir pakenkti sveikatai. Daugiau.

Pradedamas sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimas

2015-06-08

Dar 2011 metais Sveikatos apsaugos ministerija Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie SAM (toliau – Akreditavimo tarnyba) patikėjo sukurti Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų nacionalinius akreditavimo standartus. Todėl 2013 m. kovo 14 d. su Europos socialinio fondo agentūra buvo pasirašyta sutartis dėl projekto „Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, įgyvendinant sveikatos technologijų vertinimo ir valdymo sistemas bei pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos akreditavimą“ (Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-011) (toliau – Projektas) finansavimo ir administravo. Daugiau.

AKREDITAVIMO TARNYBA SEIMO SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETUI PRISTATĖ SAVO VEIKLĄ IR NUMATOMUS PRIORITETINIUS DARBUS

2015-05-26

     Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) 2015 m. gegužės 20 d. įvyko LR Seimo sveikatos reikalų komiteto išvažiuojamasis posėdis, kurio metu LR Seimo sveikatos reikalų komiteto nariai, LR sveikatos apsaugos ministerijos bei LR Vyriausybės atstovai palankiai įvertino Akreditavimo tarnybos veiklos pokyčius bei pritarė numatomiems prioritetiniams darbams. Daugiau.

Kompleksinės gydymo įstaigų kontrolės tikslas – pacientų sauga

2015-04-14

       Siekiant gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę nuo šių metų Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (Akreditavimo tarnyba) prie Sveikatos apsaugos ministerijos pradėjo vykdyti planinius sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų kokybės tikrinimus. Akreditavimo tarnyba primena, kad Lietuvoje sveikatos priežiūros paslaugas (diagnostiką, gydymą) gali teikti tik atitinkamą licenciją turintys gydytojai, tik licenciją turinčioje sveikatos priežiūros įstaigoje. Kilus įtarimui ar klausimams dėl teikiamų paslaugų teisėtumo, rekomenduojama kreiptis į Akreditavimo tarnybą. Plačiau.

Pranešimas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo UAB „Odontex“ ir UAB „Imunoprofilaktikos tarnyba“ sustabdymo

2015-03-06

     Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos informuoja, kad dėl neplaninių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolių metu nustatytų grubių teisės aktų reikalavimų pažeidimų sustabdė UAB „Odontex“ veiklą iki 2015-05-17 ir UAB „Imunoprofilaktikos tarnyba“ veiklą iki  2015-05-20.
     Atkreipiame dėmesį, kad pacientai UAB „Odontex“ ir UAB „Imunoprofilaktikos tarnyba“ veiklų sustabdymo laikotarpiu turėtų kreiptis į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo.
 

Atkreipiame sveikatos priežiūros įstaigų vadovų/darbuotojų dėmesį

2015-03-03

     Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) remdamasi patikimais duomenimis informuoja apie nelegalią asmenų veiklą, kurie prisistato kaip Akreditavimo tarnybos darbuotojai bei prašo/reikalauja pateikti sveikatos priežiūros įstaigos dokumentus, juos vertina, siūlo padėti parengti/sutvarkyti dokumentus, ir kt.

     Informuojame, kad Akreditavimo tarnyba neatsako už šių asmenų veiklą bei prašo sveikatos priežiūros įstaigų vadovų/darbuotojų būti atidiems. Atkreipiame dėmesį, kad Akreditavimo tarnybos specialistai, atvykę į sveikatos priežiūros įstaigą, privalo pateikti Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymo kopiją ir valstybės tarnautojo pažymėjimą.  

     Prašome Jūsų pasidalinti informacija su kolegomis. 


Archyvas

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int