Naujienos

 

PRANEŠIMAI APIE LICENCIJAVIMO AKTUALIJAS SEMINARE

2015-11-02

     2015 m. spalio 27 dieną Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) Specialistų licencijavimo skyriaus vedėja Audra Knyvienė ir Įstaigų vertinimo skyriaus vedėja Jolanta Sruogienė vyko į VšĮ Respublikinę Panevėžio ligoninę kur dalyvavo ir savo pranešimus skaitė seminare „Sveikatos priežiūros įstaigų administravimo aktualijos“. Šis seminaras buvo skirtas asmens sveikatos priežiūros įstaigų slaugos administratoriams, kurį organizavo Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras. Daugiau.

Priverstinė hospitalizacija - problema ir pacientams, ir medikams

2015-10-19

     Siekiant gerinti pacientų sergančių psichikos ligomis paslaugų kokybę, šių metų spalio 15 d. Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) įvyko pasitarimas, kuriame dalyvavo Valstybinio Psichikos sveikatos centro, Psichikos sveikatos vadybos asociacijos, Vilniaus psichikos sveikatos centro bei Akreditavimo tarnybos atstovai. Daugiau.

Sveikatos priežiūros įstaigų/įmonių vadovų dėmesiui

2015-09-11

        Atkreipiame asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų dėmesį, jog nuo 2015 m. lapkričio 1 d. įsigalioja  SAM 2015-07-24 įsakymas Nr. V-880, kai įstaigų licencijoje bus privalu nurodyti teikiamas konkrečias radiologijos paslaugas (rentgenodiagnostiką ir (ar) mamografiją, ir (ar) atrankinę mamografinę patikrą  mobiliomis sąlygomis, ir (ar) ultragarsinius tyrimus, ir (ar)  kompiuterinę tomografiją, ir (ar) magnetinio rezonanso tomografiją, ir (ar) pozitronų emisijos tomografiją, ir (ar) branduolinės medicinos tyrimus (išskyrus pozitronų emisijos tomografiją), ir (ar) kaulų densitometriją, ir (ar) termografiją). Dėl šios priežasties įstaigos turi tikslinti asmens sveikatos priežiūros licencijas.

        Maloniai informuojame, kad  įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją privalo patikslinti iki 2016 m. balandžio 30 d.

Atkreipiame sveikatos priežiūros įstaigų/įmonių vadovų dėmesį

2015-08-24

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad pastaruoju metu gauna informacijos apie tai, jog asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dalyvaudamos viešojo pirkimo konkursuose dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų,  siūlo profilaktinių tikrinimų paslaugą atlikti perkančioje įmonėje. Toks asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelis, kai asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ne licencijuotoje įstaigoje, o „priartinamos prie kliento“, jas teikiant profilaktiškai tikrinamų asmenų darbovietėse, pažeidžia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ bei  Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“  50.3 papunkčio reikalavimus, nustatančius pareigą užsiimti licencijoje nurodyta veikla tik licencijoje nurodytas adresais.  

Prašome įstaigų/įmonių vadovus organizuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, vadovaujantis nurodytais teisės aktų reikalavimais.

Akreditavimo tarnyba surengė tarptautinę konferenciją

2015-08-10

2015 m. rugpjūčio 5-6 d. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Akreditavimo tarnyba) surengė tarptautinę konferenciją „Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas“.

Konferencijoje dalyvavo LR sveikatos apsaugos ministrė R.Šalaševičiūtė, LR Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė, Austrijos Liudviko Boltzmano sveikatos technologijų vertinimo instituto direktorė C. Wild, Kroatijos sveikatos technologijų vertinimo ekspertė M.Huic ir kt. garbūs svečiai.

Pirmoji konferencijos diena buvo skirta sveikatos technologijų vertinimui, buvo pristatyta būsima Lietuvos sveikatos technologijų vertinimo strategija, pasidalinta šalių patirtimis ir iššūkiais, su kuriais susiduriama vertinant sveikatos technologijas. Akreditavimo tarnybos specialistai pristatė atliktus sveikatos technologijų vertinimus ir sukurtą informacinę sistemą „TechnoMedTas“.

Antrąją konferencijos dieną buvo kalbama apie pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimą. Akreditavimo tarnybos specialistai pristatė, kartu su Kanados ir Lietuvos ekspertais parengtus akreditavimo standartus ir metodiką. Šeimos medicinos įstaigos dalinosi patirtimi apie dalyvavimą bandomuosiuose akreditavimuose.

Konferencija surengta, įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, įgyvendinant sveikatos technologijų vertinimo ir valdymo sistemas bei pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos akreditavimas“.

Konferencijos pranešimai

Sukurta nauja sveikatos technologijų valdymo informacinė sistema

2015-07-28

   Sukurta sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, valdymo informacinė sistema (toliau – TechnoMedTas), kurios paskirtis kompiuterizuoti brangių sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, apskaitą bei sveiktos technologijų vertinimą, siekiant užtikrinti efektyvesnį šių sričių funkcijų vykdymą.

   Panaudojant iki šiol sukurtų sistemų gerąsias praktikas sukurta lengvai valdoma ir funkcionali nauja informacinė sistema.

   Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (toliau – Akreditavimo tarnyba) organizavo Asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalo mokymą dirbti su šia sistema. Siekdama supažindinti įstaigų atstovus su projekto metu sukurta informacine sistema „TechnoMedTas“, Akreditavimo tarnyba 2015 m. liepos 21, 24 ir 27 d. įvairiuose Lietuvos miestuose vykdė mokymus.

   Informacinėje sistemoje „TechnoMedTas“ bus kaupiami duomenys apie 9 rūšių brangias sveikatos technologijas: pozitronų emisijos tomografus, linijinius greitintuvus, magnetinio rezonanso tomografus, angiografus, gama kameras, mamografus, kompiuterinius tomografus, diagnostinius rentgeno ir ultragarso prietaisus. Informacinė sistema bus patogi tuo, kad visi duomenys bus suvedami tiesiogiai į sistemą ir įstaigoms nebereikės atskirai siųsti duomenų Akreditavimo tarnybai.

   Taip pat šioje sistemoje juridiniai asmenys galės elektroniniu būdu teikti sveiktos technologijų vertinimo paraiškas, stebėti vertinimo proceso etapus ir matyti rezultatus. Atlikti vertinimai bus kaupiami ir talpinami vienoje sistemoje. Šių vertinimų santraukos bus atviros ir prieinamos tikslinėms suinteresuotoms grupėms (pacientams, medikams, sveikatos politikams, administratoriams, kitiems sprendimų priėmėjams).

   Naujoji sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, valdymo informacinė sistema pagerins bei palengvins sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, sumažins biurokratines procedūras bei pagerins Akreditavimo tarnybos darbo kokybę.

Akreditavimo tarnyba teikia išaiškinimą dėl medicinos prietaiso METATRON naudojimo:

2015-07-09

Akreditavimo tarnybos svetainėje 2015-06-19 paskelbtoje informacijoje minimas Lietuvoje naudojamas medicinos prietaisas METATRON (gamintojas Rusija), kurio programinė įranga neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų, todėl negali būti naudojama Lietuvoje. Informuojame, kad minėtas draudimas nėra taikomas medicinos prietaisams Metatron (su programine įranga), pagamintiems nuo 2008-02-21 iki 2012-01-18.
Iškilus klausimams dėl konkrečių medicinos prietaisų naudojimo teisėtumo, rekomenduojame kreiptis į Akreditavimo tarnybos Medicinos prietaisų rinkos priežiūros skyriaus specialistus telefonu Vilniuje 2615177.

Sveikatos priežiūros įstaigų vadovų dėmesiui

2015-07-08

     Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) primena, kad privalote laiku pateikti reikiamus dokumentus:
          • civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo liudijimą,
          • higienos pasą,
          • dokumentus dėl sveikatos priežiūros specialistų,
          • medicinos prietaisų bei kitus.

     Atkreipiame dėmesį, kad pasibaigus civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo liudijimo galiojimui, reikia pateikti galiojančio draudimo liudijimo kopiją ne vėliau kaip paskutinę jo  galiojimo dieną.
     Akcentuojame, kad net tuo atveju, kai Įstaiga turi aukščiau išvardintus galiojančius dokumentus, bet jų laiku nepateikia, Akreditavimo tarnyba priima  sprendimą sustabdyti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos galiojimą ir apie tai informuoja teritorinę ligonių kasą. 
     Įstaigos licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpiu  negali būti teikiamos licencijoje nurodytos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Jei paslaugos toliau teikiamos, tai laikoma neteisėta veikla.
     Tikimės  didesnio  Įstaigų vadovų atidumo pateikiant dokumentus bei sklandesnio bendradarbiavimo.
 

Akreditavimo tarnyba kviečia į konferenciją

2015-07-07

     Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) baigia vykdyti ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, įgyvendinant sveikatos technologijų vertinimo ir valdymo sistemas bei pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos akreditavimą (Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-011) (toliau – Projektas).

     Pagrindiniai projekto tikslai:

  • Parengti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) akreditavimo standartus ir tvarką bei atlikti bandomuosius akreditavimus;
  • Parengti sveikatos technologijų vertinimo sistemą - strategiją;
  • Parengti specialistus ir atlikti sveikatos technologijų vertinimus;
  • Sukurti ir įdiegti sveikatos technologijų  vertinimo ir valdymo informacinę sistemą “TechnoMedTas”.

     Norėdami supažindinti sveikatos politikus, LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir pavaldžių įstaigų, Valstybinės ir teritorinių ligonių kasų specialistus, ASPĮ vadovus, medicinos gydytojus, bei visus kitus susiinteresuotus sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimu ir sveikatos technologijų vertinimu asmenis, Akreditavimo tarnyba kviečia atvykti į konferenciją „Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas“, kuri vyks 2015 m. rugpjūčio 5 – 6 d. viešbutyje „Green hotel Vilnius", adr. Pilaitės pr. 20, Vilniuje. Preliminari konferencijos programa pridedama.

     Prašome apie savo dalyvavimą iki 2015 m. rugpjūčio 3 d. pranešti el.p. kamilija.kurlinkute@adem.lt. Jei turite klausimų kreipkitės į Projekto vadovą Vidą Semėną, tel. +37069828601.

 

VASPVT perspėja: gydomosios kosmetikos paslaugas gali teikti tik licencijuoti sveikatos priežiūros specialistai

2015-06-19

          Pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kai tik grožio procedūras atlikti turintys teisę kosmetikai teikia gydomosios kosmetikos paslaugas, taip pat kelia nerimą žmonių susidomėjimas reklamuojamais abejotinais „stebuklingais“ aparatais. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Akreditavimo tarnyba) atkreipia visuomenės dėmesį, kad tokios nekvalifikuotų specialistų teikiamos paslaugos ar nekokybiški prietaisai gali ne tik sukelti neigiamas pasekmes, bet ir pakenkti sveikatai. Daugiau.


Archyvas

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int