Naujienos

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVAMS BEI DARBUOTOJAMS

2015-11-18

     Atkreipiame dėmesį, jog Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) savo internetinėje svetainėje www.vaspvt.gov.lt jau yra skelbusi įspėjimus apie nelegalią asmenų veiklą. Pastaruoju metu, Akreditavimo tarnyba vėl gauna informacijos apie asmenis, kurie prisistato kaip mūsų tarnybos darbuotojai bei prašo/reikalauja pateikti sveikatos priežiūros įstaigos dokumentus, juos vertina, siūlo padėti parengti/sutvarkyti dokumentus, nukreipia konsultacijoms ir kt.

     Pakartotinai informuojame, kad Akreditavimo tarnyba neatsako už šių asmenų veiklą bei prašo sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų būti atidiems. Atkreipiame dėmesį, kad Akreditavimo tarnybos specialistai, atvykę į sveikatos priežiūros įstaigą, privalo pateikti Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymo kopiją ir valstybės tarnautojo pažymėjimą. 

     Prašome Jūsų pasidalinti informacija su kolegomis.

AKREDITAVIMO TARNYBA DALYVAVO „ISPOR“ SUSITIKIME

2015-11-16

     Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) kaip didžiausią patirtį sveikatos technologijų vertinimo srityje turinti institucija Lietuvoje, buvo pakviesta į Tarptautinės farmakoekonomikos ir rezultatų tyrimų draugijos (ISPOR) 28-ąjį Europos sveikatos technologijų vertinimo ekspertų apvaliojo stalo susitikimą lapkričio 8 d. Italijoje. Į renginį susirinko apie 40 ekspertų iš 29 šalių, tarp jų ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atstovė. Daugiau.

AKTUALUS DOKUMENTAS MEDIKAMS BEI PACIENTAMS

2015-11-11

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) jau beveik 20 metų aktyviai dalyvauja rengiant ir įteisinant medicinos normas. Medicinos norma – tai nustatytas ir detaliai nusakomas profesinės veiklos spektras, apibrėžiantis sveikatos priežiūros specialistų teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę. Kitais žodžiais tariant, tai yra pagrindinis dokumentas, kuriuo sveikatos priežiūros specialistas vadovaujasi darbe. Daugiau.

Akreditavimo tarnyba atstovavo Lietuvą Europos Sąjungos tinklo „HTA Network“ susitikime

2015-11-06

     Lietuvoje nuo 2012 m. sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos prietaisais vertinimus vykdo Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba). Kodėl tai svarbu? Daugiau.

Palengvintos sąlygos gydytojams, slaugytojams ir akušeriams pradėti verstis praktika

2015-11-02

     2015-10-15 priimti Medicinos praktikos bei Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymų pakeitimai. Nuo 2016 m. sausio 1 d. gydytojai, slaugytojai ir akušeriai, įgiję profesinę kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus (bet ne anksčiau!), medicinos, slaugos ar akušerijos praktika galės pradėti verstis jau kitą dieną po deklaracijos Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateikimo dienos.

PRANEŠIMAI APIE LICENCIJAVIMO AKTUALIJAS SEMINARE

2015-11-02

     2015 m. spalio 27 dieną Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) Specialistų licencijavimo skyriaus vedėja Audra Knyvienė ir Įstaigų vertinimo skyriaus vedėja Jolanta Sruogienė vyko į VšĮ Respublikinę Panevėžio ligoninę kur dalyvavo ir savo pranešimus skaitė seminare „Sveikatos priežiūros įstaigų administravimo aktualijos“. Šis seminaras buvo skirtas asmens sveikatos priežiūros įstaigų slaugos administratoriams, kurį organizavo Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras. Daugiau.

Priverstinė hospitalizacija - problema ir pacientams, ir medikams

2015-10-19

     Siekiant gerinti pacientų sergančių psichikos ligomis paslaugų kokybę, šių metų spalio 15 d. Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) įvyko pasitarimas, kuriame dalyvavo Valstybinio Psichikos sveikatos centro, Psichikos sveikatos vadybos asociacijos, Vilniaus psichikos sveikatos centro bei Akreditavimo tarnybos atstovai. Daugiau.

Sveikatos priežiūros įstaigų/įmonių vadovų dėmesiui

2015-09-11

        Atkreipiame asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų dėmesį, jog nuo 2015 m. lapkričio 1 d. įsigalioja  SAM 2015-07-24 įsakymas Nr. V-880, kai įstaigų licencijoje bus privalu nurodyti teikiamas konkrečias radiologijos paslaugas (rentgenodiagnostiką ir (ar) mamografiją, ir (ar) atrankinę mamografinę patikrą  mobiliomis sąlygomis, ir (ar) ultragarsinius tyrimus, ir (ar)  kompiuterinę tomografiją, ir (ar) magnetinio rezonanso tomografiją, ir (ar) pozitronų emisijos tomografiją, ir (ar) branduolinės medicinos tyrimus (išskyrus pozitronų emisijos tomografiją), ir (ar) kaulų densitometriją, ir (ar) termografiją). Dėl šios priežasties įstaigos turi tikslinti asmens sveikatos priežiūros licencijas.

        Maloniai informuojame, kad  įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją privalo patikslinti iki 2016 m. balandžio 30 d.

Atkreipiame sveikatos priežiūros įstaigų/įmonių vadovų dėmesį

2015-08-24

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad pastaruoju metu gauna informacijos apie tai, jog asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dalyvaudamos viešojo pirkimo konkursuose dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų,  siūlo profilaktinių tikrinimų paslaugą atlikti perkančioje įmonėje. Toks asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelis, kai asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ne licencijuotoje įstaigoje, o „priartinamos prie kliento“, jas teikiant profilaktiškai tikrinamų asmenų darbovietėse, pažeidžia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ bei  Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“  50.3 papunkčio reikalavimus, nustatančius pareigą užsiimti licencijoje nurodyta veikla tik licencijoje nurodytas adresais.  

Prašome įstaigų/įmonių vadovus organizuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, vadovaujantis nurodytais teisės aktų reikalavimais.

Akreditavimo tarnyba surengė tarptautinę konferenciją

2015-08-10

2015 m. rugpjūčio 5-6 d. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Akreditavimo tarnyba) surengė tarptautinę konferenciją „Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas“.

Konferencijoje dalyvavo LR sveikatos apsaugos ministrė R.Šalaševičiūtė, LR Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė, Austrijos Liudviko Boltzmano sveikatos technologijų vertinimo instituto direktorė C. Wild, Kroatijos sveikatos technologijų vertinimo ekspertė M.Huic ir kt. garbūs svečiai.

Pirmoji konferencijos diena buvo skirta sveikatos technologijų vertinimui, buvo pristatyta būsima Lietuvos sveikatos technologijų vertinimo strategija, pasidalinta šalių patirtimis ir iššūkiais, su kuriais susiduriama vertinant sveikatos technologijas. Akreditavimo tarnybos specialistai pristatė atliktus sveikatos technologijų vertinimus ir sukurtą informacinę sistemą „TechnoMedTas“.

Antrąją konferencijos dieną buvo kalbama apie pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimą. Akreditavimo tarnybos specialistai pristatė, kartu su Kanados ir Lietuvos ekspertais parengtus akreditavimo standartus ir metodiką. Šeimos medicinos įstaigos dalinosi patirtimi apie dalyvavimą bandomuosiuose akreditavimuose.

Konferencija surengta, įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, įgyvendinant sveikatos technologijų vertinimo ir valdymo sistemas bei pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos akreditavimas“.

Konferencijos pranešimai


Archyvas

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int