Teisės aktų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimu ir teikiamų paslaugų kokybės priežiūra, sąrašas

 

 

I. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

 

2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

 

3. Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymas;

 

4. Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymas;

 

5. Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymas.

 

II. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTAI

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 468 "Dėl įgaliojimų Sveikatos apsaugos ministerijai suteikimo";

 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

III. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TEISĖS AKTAI

 

Bendrieji reikalavimai asmens sveikatos priežiūros įstaigoms

 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose”;

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 481 ,,Dėl ambulatorinės antrinės asmens sveikatos priežiūros”;

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V- 450 ,,Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių”;

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo”;

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-364 "Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo";

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-6 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-488 ,,Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo”;

8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo";

9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-528 ,,Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo”;

10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“;

11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų profilių stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“;

13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1225 „Dėl Bendrųjų vaikų ligų ir specializuotų vaikų ligų stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo;

14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-668 ,,Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“;

15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. V-171 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės minimalių draudimo sumų nustatymo“;

16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-401 ,,Dėl Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl leidimų – higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo”;

18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo“;

19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-196 „Dėl Bendrųjų nėštumo patologijos ir ginekologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-400 „Dėl Slaugytojų darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-1073 ,,Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“;

22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. V-754 ,,Dėl Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir ambulatorinės chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“;

23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-900 ,,Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. V-998 ,,Dėl onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

25. Telemedicinos paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-116 ,,Dėl telemedicinos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. V-810 ,,Dėl sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo iki 2025 metų plano patvirtinimo“;

27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. V-1248 ,,Dėl Diagnostikos ir gydymo protokolų rengimo, peržiūrėjimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

28. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1496 ,,Dėl ambulatorinių priklausomybės ligų gydymo paslaugų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinimo“;

29. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. V-960 ,,Dėl Tęstinio aktyvaus gydymo paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

30. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. V-963 ,,Dėl Mažųjų rajono lygmens ligoninių veiklos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 

Teisės aktai suklasifikuoti pagal licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ieškoti pagal abėcėlę)

 

Abdominalinė chirurgija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 653 „Dėl abdominalinės chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“;

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-838 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 86:2004 "Abdominalinės chirurgijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. V-553 „Dėl vaikų ir suaugusiųjų abdominalinės chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“;

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“.

 

Akušerija (stac.); Ginekologija (stac.); Akušerija ir ginekologija (amb.)

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 50 „Dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos“;

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-900 ,,Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 499 „Dėl akušerijos paslaugų teikimo“;

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-527 „Dėl ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų“;

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. V-601 „Dėl Visuotinio naujagimių tikrinimo dėl įgimtų medžiagų apykaitos ligų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1458 „Dėl Genetikos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo indikacijų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. V-870 „Dėl ginekologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“;

8.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-1220 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 40:2014 "Akušeris. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

9.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1135 „Dėl nėščiųjų sveikatos tikrinimų“;

10.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-170 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 64:2008 "Gydytojas akušeris ginekologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

11.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-399 „Dėl Akušerių darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

12.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-196 ,,Dėl bendrųjų nėštumo patologijos ir ginekologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

13.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-1149 ,,Dėl privalomų akušerijos, ginekologijos ir neonatologijos sveikatos statistikos apskaitos formų patvirtinimo“.

 

Alergologija ir klinikinė imunologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 658 „Dėl alergologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“;

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-315 „Dėl vaikų alergologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų;

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. V-801 „Dėl vaikų alergologijos tretinio lygio paslaugų teikimo“;

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-130 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 89:2006 "Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

5.         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-1064 „Dėl alerginių ir imuninių ligų diagnostikos ir gydymo dienos stacionare tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Chirurgija ir Vaikų chirurgija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 349 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 61:1998 „Gydytojas vaikų chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 136 „Dėl vaikų ir suaugusiųjų tretinio lygio plastinės ir rekonstrukcinės mikrochirurgijos bei oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgijos ir chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“;

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 50 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 74:2000 „Gydytojas chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 628 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 93:2001 „Operacinė slaugytojas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1229 „Dėl bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“;

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-668 ,,Dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“;

7.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo“;

8.       Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. Nr. V-754 ,,Dėl ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir ambulatorinės chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“;

9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 656 „Dėl plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“.

 

Darbo medicina

 

1.      Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1198 „Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“;

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“;

3.      Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 487 „Dėl profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“;

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. V-516 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 73:2007 "Darbo medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1087 „Dėl profesinių ligų nustatymo kriterijų patvirtinimo“;

6.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų profilių stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 

Dermatovenerologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 401 „Dėl asmenų, sergančių sifiliu, medicininės priežiūros“;

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 265 „Dėl pacientų kreipimosi į gydytojus specialistus: dermatovenerologą, oftalmologą, otorinolaringologą“;

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. V-117 „Dėl lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose“;

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-367 „Dėl lėtinės obstrukcinės plaučių ligos, gonokokinės infekcijos, sifilio diagnostikos ir ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, metodikų patvirtinimo“;

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. V-1067 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 59:2016 "Gydytojas dermatovenerologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-33 „Dėl stacionarinių dermatovenerologijos paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“;

7.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. V-846 „Dėl dermatovenerologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

8.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų profilių stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 

Dietologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. V-825 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 32:2015 “Dietistas. Pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“;

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo;

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V-93 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 31:2017 „Gydytojas dietologas“ patvirtinimo“

 

Endokrinologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 661 „Dėl endokrinologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“;

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-395 „Dėl vaikų endokrinologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“;

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-819 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 88:2006 "Gydytojas vaikų endokrinologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė patvirtinimo“;

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. V-41 „Dėl insulino pompų, taikomų ambulatoriniam gydymui nuolatine poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių skyrimo ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-982 „Dėl sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-440 „Dėl Endokrinologijos ir vaikų endokrinologijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Fizinė medicina ir reabilitacija, kineziterapija, ergoterapija, logopedija, masažas, ambulatorinė reabilitacija, stacionarinė medicininė reabilitacija, palaikomoji reabilitacija, sveikatą grąžinamasis gydymas, antirecidyvinis gydymas (vaikų)

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 728 „Dėl vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“;

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-935 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 123:2004 "Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymas V-934 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 124:2004 "Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-544 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 125:2004 "Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-162 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 136:2005 "Logopedas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. V-27 „Dėl masažuotojo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

7.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“;

8.          Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-1 ,,Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“;

9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-889 „Dėl Medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 

Gastroenterologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-761 ,,Dėl Lietuvos Respublikos medicinos normos MN 65:2016 ,,Gydytojas Gastroenterologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 646 „Dėl vaikų gastroenterologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“;

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 660 „Dėl gastroenterologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“;

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V-93 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 31:2017 „Gydytojas dietologas“ patvirtinimo“

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-980 „Dėl gastroenterologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

6     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V-1274 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 155:2015 „Gydytojas vaikų gastroenterologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.

 

Genetika

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. V-220 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 56:2003 "Gydytojas genetikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1458 „Dėl genetikos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo indikacijų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. V-745 ,,Dėl Genetikos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 

Geriatrija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-734 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 71:2006 "Gydytojas geriatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų profilių stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-117 „Dėl Geriatrijos profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų ir bazinės kainos patvirtinimo“.

 

Greitoji medicinos pagalba

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 324 „Dėl greitosios medicinos pagalbos koncepcijos patvirtinimo“;

2.      Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 590 „Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo“;

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-822 ,,Dėl Gaivinimo standartų patvirtinimo“;

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-428 „Dėl privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašo patvirtinimo“;

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“;

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“;

7.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-915 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 135:2005 "Paramedikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

8.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1111 „Dėl stebėjimo paslaugos teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

9.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-710 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 142:2007 "Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

10.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-895 „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“;

11.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-868 „Dėl skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialisto kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

12.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-1073 „Dėl specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo“;

13.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-1234 ,,Dėl formos Nr. 110/A ,,Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“, formos Nr. 110/A ,,Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-461 ,,Dėl bandomosios formos 110/A ,,Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“, bandomosios formos 110/A ,,Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“;

15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. V-996 ,,Dėl greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų veiklos aprašo patvirtinimo“;

16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. V-1031 ,,Dėl Lietuvos Respublikos medicinos normos MN 159:2016 ,,Skubiosios medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.

 

Hematologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-545 „Dėl hematologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 117-4387);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V-411 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 111:2006 "Gydytojas vaikų hematologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.: 61-2219);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-638 „Dėl vaikų hematologijos ir onkologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.: 85-3334);

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-49 „Dėl imunotipavimo, genetinio, kraujo krešėjimo veiksnių tyrimų, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, atlikimo reikalavimų ir apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 12-406);

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-584 „Dėl piktybinių kraujo ligų elektroninės registracijos formų ir piktybinių kraujo ligų elektroninės registracijos formų pildymo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 74-2885);

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1225 „Dėl Bendrųjų vaikų ligų ir specializuotų vaikų ligų stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-69);

7.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1087 „Dėl kraujo komponentų transfuzijos indikacijų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 159-7223).

 

Hemodializė; Peritoninė dializė

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-661 „Dėl dializės paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5425).

 

Infektologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 278 „Dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 62-2527);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-303 „Dėl infektologijos antrinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 89-3290);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-778 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 117:2004 "Infekcinių ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 167-6149);

4.      Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo(Žin., 2005, Nr. 146-5336);

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. V-789 „Dėl Europos Komisijos 2008 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 2008/426 EB pakeistų Europos Komisijos sprendimo 2002/253/EB priede pateiktų užkrečiamųjų ligų (atvejų) apibrėžčių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 97-3759);

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. V-1110 Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo (Žin., 2008, Nr. 138-5465);

7.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-140 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kilus gripo pandemijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. Nr. 25-1000);

8.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-536 „Dėl sezoninio gripo bei gripo, sukelto naujo viruso potipio (pandeminio gripo), diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais vaistais metodikų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 83-3455);

9.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 54-2661);

10.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-991 „Dėl tyrimų dėl žmogaus imunodeficito viruso infekcijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 138-7085);

11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 468 ,,Dėl Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

.

 

Invazinio skausmo malšinimo dienos stacionaras

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-430 „Dėl invazinių skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 71-3254).

 

Įgimtų vaikų ligų chirurgija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 654 „Dėl įgimtų vaikų ligų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 106-3378);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-73).

 

Kardiologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 648 „Dėl vaikų kardiologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 104-3295);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 664 „Dėl kardiologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 105-3326);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V-860 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 113:2005 "Gydytojas vaikų kardiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 135-4866);

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-975 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 55:2005 "Gydytojas kardiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 151-5565);

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1242 „Dėl Bendrųjų vaikų ligų ir specializuotų vaikų ligų stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-77);

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1225 „Dėl Bendrųjų vaikų ligų ir specializuotų vaikų ligų stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-69).

 

Klinikinė fiziologia

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 681 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 58:1997 "Klinikinės fiziologijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" (Žin., 1997, Nr. 116-2978)

 

Klinikinė toksikologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-300 „Dėl klinikinės toksikologijos stacionarinių paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 89-3287);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. V-683 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 118:2015 ,,Klinikinės toksikologijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.

 

Kraujagyslių chirurgija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 758 „Dėl kraujagyslių chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 5-151);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-73).

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. V-663 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 139:2010 "Gydytojas kraujagyslių chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo(Žin., 2010, Nr. 92-4880).

 

Kraujo donorystė

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio mėn. 19 d. įsakymas Nr. V-1186 ,,Dėl Kraujo ir kraujo komponentų ruošimo ir kokybės kontrolės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 155-8042);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 22 d. įsakymas nr. 605 „Dėl kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo iš donorų tvarkos, davimo dozių ir dažnumo patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 94-2624);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 563 „Dėl kraujo ir jo komponentų ruošimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 95-2999);

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 576 „Dėl imunohematologinių tyrimų atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 95-3002);

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-63 „Dėl kraujo grupių žymėjimo“ (Žin., 2003, Nr. 16-671);

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-83 „Dėl kraujo donorystės įstaigų tikrinimo ir kontrolės“ (Žin., 2005, Nr. 18-587);

7.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-84 „Dėl kraujo donorų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamų sveikatos rodiklių ir kraujo donorų apklausos anketos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 18-588);

8.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-98 „Dėl autologinei transfuzijai naudojamo kraujo ar kraujo komponentų ėmimo, ištyrimo, perdirbimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 21-673);

9.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-589 „Dėl Kell neigiamų kraujo komponentų naudojimo indikacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 74-2886);

10.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1087 „Dėl kraujo komponentų transfuzijos indikacijų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 159-7223);

11.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-491Dėl Šviežiai šaldytos plazmos panaudojimo, apskaitos, stebėsenos ir lėšų, gautų už parduotą nepanaudotą gydymui plazmą, paruoštą iš konservuoto kraujo, ir (ar) iš jos pagamintus ar įsigytus ir parduotus kraujo vaistinius preparatus, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo(Žin., 2010, Nr. 67-3356);

12.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1127 „Dėl Kraujo ir jo komponentų nomenklatūros bei kainų sąrašo patvirtinimo: (Žin., 2010, Nr. 2-77);

13.  Kraujo donorystės įstaigų ir ligoninių kraujo bankų geros praktikos nuostatais, patvirtintais Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1063 (Žin., 2012, Nr. 139-7132);

14. Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 115-2666);

15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-1060 ,,Dėl Kraujo ir jo sudėtinių dalių donorų ištyrimo dėl infekcijų žymenų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Krūtinės chirurgija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-306 „Dėl specialiųjų stacionarinių krūtinės chirurgijos paslaugų vaikams ir suaugusiesiems teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 89-3293);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-73);

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-63 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 154:2016 ,,Gydytojas krūtinės chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.

 

Laboratorinė diagnostika

 

1.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 69:1999 "Klinikos laborantas. Pareigos, teisės ir atsakomybė" tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 5-123);

2.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. V-220 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 56:2003 "Gydytojas genetikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė"(Žin., 2003, Nr. 43-1983);

3.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-998 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų veiklos vertinimo“ (Žin., 2007, Nr. 131–5311);

4.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-168 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 70:2008 "Laboratorinės medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 35–1248);

5.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-169 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 68:2008 "Medicinos biologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 35–1249);

6.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-986 ,,Dėl Veninio kraujo paėmimo mobiliomis sąlygomis prostatos specifinio antigeno tyrimui atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Naujagimių intensyvioji terapija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. V-31 „Dėl naujagimių intensyviosios terapijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų“ (Žin., 2008, Nr. 14-477);

 

Nefrologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 677 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 50:1997 "Gydytojas nefrologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" (Žin., 1997, Nr. 116-2976);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 643 „Dėl vaikų nefrologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 104-3290);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. V-381 Dėl inkstų transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 "Dėl žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo" pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 59-2090);

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-860 „Dėl nefrologijos antrinio ir tretinio lygio stacionarinių paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 111-4257);

 

Neonatologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas nr. V-302 „Dėl bendrųjų neonatologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų“ (Žin., 2004, Nr. 89-3289);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-308 „Dėl neonatologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2004, Nr. 89-3295);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1237 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 112:2008 "Gydytojas neonatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-74);

4.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-1149 ,,Dėl privalomų akušerijos, ginekologijos ir neonatologijos sveikatos statistikos apskaitos formų patvirtinimo“ (įsigalioja 2017.01.01).

 

Neurochirurgija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 58 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 79:2000 "Gydytojas neurochirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 12-317);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 652 „Dėl neurochirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 106-3376);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-73).

 

Neurologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 666 „Dėl neurologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 105-3328);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-307 „Dėl vaikų neurologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2004, Nr. 89-3294);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-279 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 115:2005 "Gydytojas neurologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 58-2037);

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1225 „Dėl Bendrųjų vaikų ligų ir specializuotų vaikų ligų stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-69);

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1242 „Dėl Bendrųjų vaikų ligų ir specializuotų vaikų ligų stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-77).

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2012-05-17  įsakymas Nr. V-441  „Dėl Neurologijos ir vaikų neurologijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Žin., 2012,  Nr. 59-2943);

 

Nėštumo patologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 642 „Dėl nėštumo patologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 104–3289);

 

 

Oftalmologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 136 „Dėl vaikų ir suaugusiųjų tretinio lygio plastinės ir rekonstrukcinės mikrochirurgijos bei oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgijos ir chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 30-867);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 624 „Dėl kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslauga) keliamų reikalavimų bei šios paslaugos bazinių kainų ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 99–3154; 2010, Nr. 55-2702);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-935 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 63:2005 "Gydytojas oftalmologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 146–5335);

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-986 „Dėl oftalmologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121–4630);

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. V-985 „Dėl glaukomų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 138-7080).

 

Onkologija chemoterapija

 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-547 „Dėl onkologijos chemoterapijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 117–4389);

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-712 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 121:2007 "Gydytojas onkologas chemoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 96–3894);

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. V-998 ,,Dėl onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 114-5730).

 

Onkologija radioterapija

 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-310 „Dėl onkologijos radioterapijos stacionarinių paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 89–3297);

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-268 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 99:2007 "Gydytojas onkologas radioterapeutas. Pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 46–1760);

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. V-998 ,,Dėl onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 114-5730).

 

Ortopedija ir traumatologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 657 „Dėl ortopedijos traumatologijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 106-3381);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-234 „Dėl valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 37-1335);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-638 „Dėl sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3498);

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-73).

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. V-466 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 72-2952)

6.    Lietuvos medicinos norma MN 147-2012 ,,Gydytojas ortopedas traumatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1080 (Žin., 2012, Nr. 141-7289).

 

Otorinolaringologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1995 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 691 „Dėl aprūpinimo klausos aparatais ir jų kompensavimo tvarkos“ (Žin., 1995, Nr. 107–2402);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 136 „Dėl vaikų ir suaugusiųjų tretinio lygio plastinės ir rekonstrukcinės mikrochirurgijos bei oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgijos ir chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 30-867);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-146 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 54:2004 "Gydytojas otorinolaringologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.: 49-1617);

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-1069 „Dėl kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio kochlearinio implanto procesoriaus įsigijimo išlaidų kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo ir šių medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų tvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 1-47).

 

Pagalbinis apvaisinimas. Lytinių ląstelių bankas

 

1.     Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymas (įsigalioja 2017.01.01)

2.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-1452 ,,Dėl Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo privalomojo draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-1468 ,,Dėl Žmogaus lytinių ląstelių bankų veiklos ir žmogaus lytinių ląstelių donorystės reikalavimų  aprašo patvirtinimo“.

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. V-1368 ,,Dėl Juridinių asmenų, siekiančių gauti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisęs teikti lytinių ląstelių banko paslaugas, darbuotojų, kurie tiesiogiai dalyvauja teikiant lytinių ląstelių banko paslaugas, mokymo kursų programos ir išklausytų kursų pripažinimo tvarkos“.

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1426 ,,Dėl Juridinių asmenų, siekiančių gauti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisęs teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, darbuotojų, kurie tiesiogiai dalyvauja teikiant pagalbinio apvaisinimo paslaugas, mokymo kursų programos ir išklausytų kursų pripažinimo tvarkos“.

 

Palaikomasis gydymas ir slauga

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. V-644 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 60:2011 "Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 79-3882);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2012-05-04 įsakymas  Nr. V-393    „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“  (Žin., 2012, Nr. 54-2690)

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 220 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 21:2000 "Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 36-1009);

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 628 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 93:2001 "Operacinės slaugytojas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 104-3721);

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 629 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 91:2001 "Vaikų slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 105-3769);

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-8 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 129: 2004 "Teritorinės policijos įstaigos areštinės medicinos punktas (kabinetas)" patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 15 -473);

7.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28: 2011 "Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 72-3490);

8.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-730 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 22:2006 "Psichikos sveikatos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

9.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-1026 „Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“

10.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-982 ,,Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo” (Žin. 2008, Nr. 121-4629);

11.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1037 „Dėl specializuotos slaugos sričių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 152-5842);

12.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-650 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 57:2011 ,,Bendruomenės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 82-4015).

13.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-400 ,,Dėl slaugytojų darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Paliatyvioji pagalba (suaugusiųjų ir vaikų)

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-14 „Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 7-290).

 

Patologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. V-739 „Dėl paciento pomirtinio tyrimo skyrimo akto patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 157-5733);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 67:2007 "Gydytojas patologas. Teisės pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3493); 

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-661 „Dėl patologijos tyrimų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 104-4361).

 

Pozitronų emisijos tomografija

 

1.       Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-158 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamo pozitronų emisijos tomografijos tyrimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“  (Žin., 2012, Nr. 29-1359)

 

Psichiatrija ir priklausomybės ligų psichiatrija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. 133 „Dėl pirminio asmens psichikos būklės patikrinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 28-695);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 48-1557);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 730 „Dėl vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 109-3489);

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr.204 „Dėl priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 47-1824);

5.      Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. 118/V-234 „Dėl priklausomybės ligomis sergančių nuteistųjų gydymo laisvės atėmimo vietose tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 39-1801);

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-577 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 114:2005 "Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90-3384);

7.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-601 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 53:2005 "Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 94-3514);

8.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-730 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 22:2006 "Psichikos sveikatos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“;

9.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-636 „Dėl asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3496);

10.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V-653 „Dėl pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 90-3587);

11.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-36 „Dėl vaikų ir paauglių specialiosios psichiatrijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 12-589);

12.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl psichiatrinių krizių intervencijos stacionaro ir dienos stacionaro paslaugų teikimo suaugusiesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 22-1023);

13.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. V-119 „Dėl valgymo sutrikimų gydymo psichiatrijos specializuotame stacionare ir dienos stacionare paslaugų teikimo suaugusiesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 22-1024).

14.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012-09-17  įsakymas  Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Žin., 2012,  Nr. 110-5600);

15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1209 „Dėl Psichiatrijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 1-15);

16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-616 „Dėl teismo psichiatrijos ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 65-3272);

17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-816 ,,Dėl integruotos vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-817 ,,Dėl vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo gairių patvirtinimo“.

 

Pulmonologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. 511 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 62 : 1998 „Gydytojas vaikų pulmonologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 81-2289);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 647 „Dėl vaikų pulmonologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 104-3294); 

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 667 „Dėl pulmonologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 105-3329);

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-948 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 51:2004 "Gydytojas pulmonologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 3-34).

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1225 „Dėl Bendrųjų vaikų ligų ir specializuotų vaikų ligų stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-69);

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1242 „Dėl Bendrųjų vaikų ligų ir specializuotų vaikų ligų stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-77).

 

Radiologija; Kompiuterinė tomografija; Magnetinio rezonanso tomografija; Echoskopija; Endoskopija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 721 „Dėl brangiųjų tyrimų ir procedūrų, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų taikymo tvarkos bei ligų ir indikacijų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 25-652);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 229 „Dėl ligų ir parodymų, kuriems taikomos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos intervencinės radiologijos procedūros bei kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai, patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 42-1348);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 545 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 78:2000 "Gydytojas endoskopuotojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 87-2682);

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 662 ,,Dėl medicininių procedūrų, kurių metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, aprašymų parengimo” (Žin., 2002, Nr. 5-197);

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 "Pagrindinės radiacinės saugos normos" patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 11-388);

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 136 „Dėl ultragarsinių tyrimų skyrimo indikacijų“ (Žin., 2002, Nr. 31-1181);

7.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 642 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 77:2002 "Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas branduolinėje medicinoje" patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 21-916);

8.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5426);

9.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-759 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 95:2005 "Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 124-4429);

10.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 27 d. įsakymas nr. V-131 „Dėl kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų, apmokėjimo tvarkos aprašo ir bazinių kainų bei ligų ir buklių, kurioms esant taikomos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos diagnostinės procedūros, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 27-917);

11.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-540 „Dėl intervencinės radiologijos paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų aprašo ir ligų ir buklių, kurioms esant taikomos intervencinės radiologijos procedūros, ir šių procedūrų taikymo indikacijų sąrašo bei intervencinės radiologuos paslaugų, apmokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 73-2907);

12.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. V-914 „Dėl radiologijos technologo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4867);

13.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-95 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2008 "Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje" patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 22-819);

14.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 "Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje" patvirtinimo“;

15.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. V-809 Dėl atrankinės mamografinės patikros mobiliomis sąlygomis reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 113-5804);

16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-944 ,,Dėl Teleradiologijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 124-6240);

17.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V-854 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 84:2014 ,,Gydytojas radiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;

18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-881 „Dėl Radiologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 

Reanimacija ir intensyvioji terapija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. 566 „Dėl nutrūkusios kraujotakos ir kvėpavimo negrįžtamumo bei smegenų mirties nustatymo kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 89-2465);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. V-644 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 60:2011 "Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 79-3882);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-357 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 64-2914);

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 128-4644);

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1054 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 25:2009 "Gydytojas anesteziologas-reanimatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 154-6996);

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. V-968 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 151:2010 "Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 138-7079);

 

Reumatologija

 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 668 „Dėl reumatologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 105-3330);

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-304 „Dėl vaikų reumatologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2004, Nr. 89-3291);

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-748 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 72:2007 "Gydytojas reumatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 100-4093).

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5426);

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. V-611 „Dėl reumatologijos ir vaikų reumatologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 64-3189).

 

Spindulinės terapijos dienos stacionaras

 

1.        Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d.  įsakymas Nr. V-1167 „Dėl Spindulinės terapijos dienos stacionaro paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų aprašo ir Spindulinės terapijos dienos stacionaro paslaugų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“  (Žin., 2011,  Nr. 164-7838)

 

Sporto medicina

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-214 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 122:2015 ,,Sporto medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V-12 ,,Dėl Sporto medicinos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 

Šeimos medicina

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 57-1611);

2.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-650 „DėlLietuvos medicinos normos MN 57:2011 "Bendruomenės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 82-4015);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 117 ,,Dėl Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos patvirtinimo”;

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 96-3400);

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-364 ,,Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 86-3152);

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28: 2011 "Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 72-3490);

7.      Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. A1-120/V-346 „Dėl specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 60-2130);

8.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 143-5205);

9.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-548 „Dėl Atrankinės patikros dėl gimdos kaklelio patologijos programos atlikimo metodikos patvirtinimo(Žin., 2004, Nr. 117-4390);

10.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo(Žin., 2005, Nr. 152-5617);

11.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 "Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 3-62);

12.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-234 „Dėl valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 37-1335);

13.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. V-245 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 40:2006 "Akušeris. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo";

14.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-528 „Dėl ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 74-2956);

15.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-1026 „Dėl slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5626);

16.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-757 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus“

17.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-170 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 64:2008 "Gydytojas akušeris ginekologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 35-1250);

18.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-508 „Dėl Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 79-3321);

19.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-133 „Dėl šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Širdies chirurgija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 651 „Dėl širdies chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 106-3375);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-601 „Dėl perfuzininko profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 74-2892);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-73);

4.      Lietuvos medicinos norma MN 150-2012 ,,Gydytojas širdies chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-1067 (Žin., 2012, Nr. 139-7135).

 

Tuberkuliozė

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 39 „Dėl vaikų ir suaugusiųjų tuberkuliozės stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų aprašymo ir teikimo reikalavimų tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 7-205);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 407 „Dėl epidemiologinio režimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiant medicinos pagalbą sergantiems tuberkulioze ir išskiriantiems tuberkuliozės mikobakterijas asmenims, tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 60-1796);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 479 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 77:2000 "Gydytojas ftiziatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 76-2320);

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 632 „Dėl tuberkuliozės diagnostinių kriterijų ir algoritmo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 100-3190);

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 19 d. V-970 „Dėl tuberkuliozės ataskaitų ir apskaitos formų tvirtinimo“;

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 744 „Dėl skreplių siuntimo tuberkuliozei mikroskopijos būdu nustatyti, tyrimų atlikimo ir rezultatų pateikimo siuntėjui tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 110-3549);

7.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. 298 „Dėl tuberkuliozės apskaitos formų ir ataskaitų tvirtinimo“;

8.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. 399 „Dėl tuberkulino mėginių atlikimo“ (Žin., 2002, Nr. 80-3467);

9.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. V-737 „Dėl bakteriologinio tyrimo atspariai tuberkuliozei nustatyti metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 157-5729);

10.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-374 „Dėl tuberkulioze sergančių asmenų profilaktinio tyrimo dėl žmogaus imunodeficito viruso infekcijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 54-2007).

 

Urologija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. V-899 „Dėl specialiųjų stacionarinių urologijos paslaugų vaikams ir suaugusiesiems teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 121-4598);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-876 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 140:2007 "Gydytojas urologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 114-4653);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-73).

4.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2012-05-18  įsakymas Nr. V-453 „Dėl Urologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.,  2012, Nr. 59-2947); 

 

Vaiko raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 728 „Dėl vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 109-3488);.

 

Vaikų ligos

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 96 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 66:1999 "Gydytojas pediatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 23-669);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 644 „Dėl vaikų ligų antrinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 104-3291);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 646 „Dėl vaikų gastroenterologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 104-3293);

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 629 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 91:2001 "Vaikų slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 105-3769);

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-138 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams“ (Žin., 2003, Nr. 26-1054);

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-757 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus“;

7.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1225 „Dėl bendrųjų vaikų ligų ir specializuotų vaikų ligų stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-69).

 

Veido ir žandikaulių chirurgija

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas V-553 „Dėl specialiųjų vaikų ir suaugusiųjų veido, žandikaulių ir burnos chirurgijos stacionarinių paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 117-4391);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. V-676 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 29:2004 "Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 145-5287);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-73).

 

Vidaus ligos

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1995 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 217 patvirtinta Lietuvos medicinos norma „MN 7:1995 Medicinos gydytojas“(Žin., 2005, Nr. 130-4686);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1085 „Dėl vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-145);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1242 „Dėl bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir bendrųjų specializuotų vidaus ligų profilių stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo (Žin., 2009, Nr. 3-77);

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. V-340 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 76:2015 ,,Vidaus ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.

.

 

Žmogaus organų ir audinių transplantacija; Audinių bankas

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 256 „Dėl audinių ir(ar) organų paėmimo iš gyvo donoro organizavimo tvarkos ir donoro leidimo paimti transplantacijai audinių bei neregeneruojančias kūno dalis formos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 50-1370);

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 104 „Dėl smegenų mirties kriterijų ir jų nustatymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 18-445);

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 367 „Dėl mirusiojo artimųjų neprieštaravimo, kad mirusiojo audiniai ir (ar) organai būtų paimti transplantacijai, įforminimo raštu tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 55-1623);

4.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 368 „Dėl asmens sutikimo ar nesutikimo, kad jo audiniai ir (ar) organai po jo mirties būtų panaudoti transplantacijai pareiškimo ir jo registravimo sveikatos priežiūros įstaigoje tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 55-1624);

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 435 „Dėl donoro kortelės ir asmens sutikimo, kad esant gyvam jo audiniai ir (ar) organai būtų paimti transplantacijai, formų tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 67-2033);

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 363 „Dėl donorų ir recipientų audinių bei organų parinkimo ir tyrimų tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 76-3272);

7.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmokamų iš žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin, 2004, Nr. 139-5076);

8.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. V-381 „Dėl inkstų transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 "Dėl žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo" pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2090);

9.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V-397 „Dėl mirusio žmogaus audinių ir gyvo žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo sąlygų bei tvarkos aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 58-2252);

10.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. V-401 ,,Dėl Pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas ir (ar) nepageidaujamus reiškinius, susijusius su audinių ir ląstelių įsigijimu, ištyrimu, apdorojimu, laikymu, paskirstymu ir transplantacija, tvarkos aprašo patvirtinimo”(Žin., 2007, Nr. 58-2253);

11.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1094 „Dėl mirusio žmogaus audinių ir organų įsigijimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-154);

12.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. V-7 „Dėl mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 7-251);

13.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-188 „Dėl specialiųjų reikalavimų personalui, teikiančiam audinių ir (ar) ląstelių įsigijimo (paėmimo), apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo paslaugas, ir įrangai, reikalingai audiniams ir (ar) ląstelėms įsigyti (paimti), apdoroti, konservuoti, laikyti, paskirstyti, aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 35-1364)

14.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1043 „Dėl bendrųjų žmogaus organų transplantacijos paslaugų licencijavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 152-6847);

15.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-47 "Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2010, Nr. 64-3184);

16.  Ragenos transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymu V-2 (Žin., 2013, Nr. 5-177);

17. Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 116-2696; 2004, Nr. 55-1886);

18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. V-1037 ,,Dėl Raumeninių ir kaulinių audinių transplantacijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-1046 ,,Dėl Plaučių transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-1045 ,,Dėl Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-1064 ,,Dėl Kasos ir inksto komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

IV.  VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TEISĖS AKTAI

 

1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos  direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. T1-606 "Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 87-4203);

 

2. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. T1-390 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 58-2816; 2012, Nr. 12-549)

 

3. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. T1-136 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Neplaninių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės patikrinimų ir galimai neteisėtos asmens sveikatos priežiūros veiklos patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 

4. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. T1-7 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų ir jų dublikatų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 

5. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. T1-2097 ,,Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus suteikimo, duomenų suvedimo į administracinių teisės pažeidimų registrą ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje tvarkos taisyklių patvirtinimo“

 

Informacija atnaujinta 2017-05-08

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int