Licencijos (ar jops dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimas

 

ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJOS GALIOJIMO ATNAUJINIMAS

 

     Vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija SAM 2018 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-563), įstaiga/įmonė, kuriai sustabdytas licencijos galiojimas, gali kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) dėl licencijos galiojimo atnaujinimo pateikdama sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraišką atnaujinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos galiojimą ir pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, pašalinimą įrodančius dokumentus.

     Pareiškėjui pageidaujant, licencija, gali būti atsiųsta paštu. Pareiškėjas pateikia nustatytos formos prašymą .

 

Informacija atnaujinta 2018-11-05

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int