Licencijos (ar jops dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimas

 

ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJOS GALIOJIMO ATNAUJINIMAS

 

     Vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija SAM 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-551), įstaiga/įmonė, kuriai sustabdytas licencijos galiojimas, gali kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) dėl licencijos galiojimo atnaujinimo pateikdama sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraišką atnaujinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos galiojimą ir pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, pašalinimą įrodančius dokumentus.

     Pareiškėjui pageidaujant, licencija, gali būti atsiųsta paštu. Pareiškėjas pateikia nustatytos formos prašymą (pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybosprie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. T1-606 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

Informacija atnaujinta 2017-09-01

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int