Licencijos dublikato išdavimas

 

 

    Vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo", praradus ar sugadinus licencijos originalą, išduodamas licencijos dublikatas.

 

Dokumentai, reikalingi licencijos dublikatui gauti:

 

1. Nustatytos formos paraiška išduoti licencijos dublikatą su nurodyta licencijos originalo praradimo ar sugadinimo priežastimi.

 

2. Viename iš Lietuvos Respublikos dienraščių išspausdinto skelbimo apie prarastą licencijos originalą (jei jis prarastas, o ne sugadintas) kopija apie arba sugadintasis licencijos originalas. Skelbime turi būti nurodyta: licencijos pavadinimas, juridinio asmens rekvizitai, licencijos numeris ir išdavimo data, licenciją išdavusios institucijos pavadinimas.

 

Licencijos dublikato atidavimas

 

     Licencijos dublikatas atiduodamas juridinio asmens vadovui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo įgaliotam asmeniui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, jei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip. Licencija atiduodama įsitikinus, kad juridinis asmuo yra sumokėjęs nustatyto dydžio rinkliavą.

 

     Valstybės rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“.

 

     Pareiškėjui pageidaujant, licencija, gali būti atsiųsta paštu. Pareiškėjas pateikia nustatytos formos prašymą (pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybosprie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. T1-606 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo“):

 

     Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui (įmonei, įstaigai) teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla, dublikato išdavimą:

 

           popierinės formos licencijos dublikato išdavimas, atsiimant licenciją, atsiimant vietoje  13 EUR

           siunčiant licenciją paštu   18 EUR

 

     Mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, mokėjimo kodas 5754.

 

Informacija atnaujinta 2018-09-19

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int