Vaistų vartojimo saugumas (WP4)

 

 

WP 4: vaistų vartojimo sauga

 

WP4 pogrupio tikslai:

-  Didinti vaistų vartojimo saugumą ligoninėse, įdiegiant „geros praktikas“  pasirinktose ligoninėse.

-  Skatinti bendradarbiavimą ir sukurti ligoninių tinklą saugaus vaistų vartojimo klausimais.

 

Saugaus vaistų vartojimo praktikos, siūlomos pilotiniams tyrimams Lietuvoje

 

Nr.

Vaistų vartojimo praktikos pavadinimas

I.

Vaistų skirstymas po dozę prie paciento lovos         Vaistų skirstymas 1 (remtasi Austrijos pavyzdžiu)

II. 

Vaistų skirstymas po dozę prie paciento lovos          Vaistų skirstymas 2 (remtasi Austrijos pavyzdžiu)

III.

Vaistų derinimas paciento priėmimo ir išrašymo metu  (remtasi Danijos pavyzdžiu)

IV.

Vaistų derinimas paciento išrašymo metu   (remtasi Švedijos pavyzdžiu)

V.

„Miego korta“   (remtasi Švedijos pavyzdžiu)

VI.

Vaistų sąrašas    (remtasi Švedijos pavyzdžiu)

VII.

„Saugos liemenė“    (remtasi Danijos pavyzdžiu)

 

Vaistų skirstymas 1

 Vaistų skyrimas pacientui po dozę prie paciento lovos. Už vaistų paruošimą ir skirstymą atsakingas tas pats darbuotojas. “Teisingas” pacientas gauna “teisingą” vaistų dozę “teisingu” laiku. Rizika,  kad pacientas gaus ne tą medikamentą ar ne tokią dozę, ar vienas pacientas gaus kito paciento vaistus, yra sumažinta.

 

Vaistų skirstymas 2

Viena slaugytoja naudoja vaistų skirstymo vežimėlį, yra atsakinga už paruošimą, patikrinimą “teisingas pacientas – teisingas medikamentas”. Ji skirsto, prižiūri ir dokumentuoja medikamentus pacientams.

 

Vaistų derinimas paciento priėmimo ir išrašymo metu  

Farmacininkas, slaugytojos ar gydytojas intensyvios terapijos skyriuje dirba kartu komandoje, peržiūrint paskirtus vaistus paciento priėmimo ir išrašymo metu. Komandos nariai vertina vaistus skirtingais aspektais. Jie mokosi vienas iš kito ir nustato, kur yra ar galėtų būti klaida.

 

Vaistų derinimas paciento išrašymo metu

Pacientą išrašant iš ligoninės jam įteikiamas rašytinis išrašas, kuriame įtrauktas „Medikamentų protokolas“. Ši informacija yra struktūruota, skirta pacientui, atiduodama pacientui į rankas, o kopija siunčiama šeimos gydytojui išrašymo iš ligoninės dieną. „Medikamentų protokole“ yra pateikiama detali informacija apie svarbiausius medikamentinio gydymo pakeitimus ir priežastis bei paskirtų vaistų sąrašas su detaliais vartojimo nurodymais ir vaisto skyrimo indikacijos (kas ir kodėl).

 

„Miego korta“  

Komanda, kurią sudaro gydantis gydytojas, slaugytoja ir farmacininkas sukūrė  patarimų rinkinį  “Miego korta”. “Miego kortoje” pateikiami pasiūlymai dėl vyresnių žmonių miego sutrikimų gydymo: kokie medikamentai ir kokiomis dozėmis yra tinkami ir kokie yra alternatyvūs miego sutrikimų gydymo būdai.
„Miego kortos“ pavyzdys.

 

„Vaistų sąrašas“

 Gydytojas parengia vaistų sąrašą, kuriame nurodoma tiksli informacija: kokius vaistus pacientas vartoja šiuo metu, kokius vaistus rekomenduojama tęsti su tiksliais vartojimo nurodymais. Išrašant pacientą iš ligoninės, gydytojas arba slaugytoja žodžiu perskaito pacientui informaciją pateiktą „Vaistų sąraše“. Gydytojas pasirašo, patvirtindamas, kad informavo pacientą apie skiriamą medikamentinį gydymą.

 

„Saugos liemenė“  

Slaugytojos vaistų dalinimo ligoniams metu užsivelka saugos liemenę su užrašu ”Netrukdyti” (ant nugaros). Slaugytojos darbo metu patiria daug trukdžių kol skirsto medikamentus. Trukdžiai trukdo pilnai susikoncentruoti ties atsakinga užduotimi ir didina klaidos riziką. Siekiant sumažinti trukdžių skaičių ir riziką klaidai įvykti, nuspręsta vaistų paruošimo metu dėvėti dėmesį atkreipiančią saugos liemenę su užrašu „Netrukdyti“.

 

Pilotiniame vaistų vartojimo praktikų tyrime dalyvauja ligoninės iš 11 ES šalių narių: Austrijos, Belgijos, Danijos, Suomijos, Prancūzijos, Graikijos, Airijos, Italijos, Lietuvos, Portugalijos, Olandijos.

 

 

Informacija atnaujinta 2017-04-12

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int