Budros sistema

 

 

Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai privalo:

 

1. Užtikrinti, kad sveikatos priežiūros paslaugoms teikti būtų naudojamos  tik atitinkančios LR sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintas Lietuvos medicinos normas (medicinos priemonių saugos techninius reglamentus) medicinos priemonės.

 

2. Pateikti pranešimus apie su medicinos priemonėmis susijusius incidentus Akreditavimo tarnybai pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. T1-1792 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. T1-136 ,,Dėl Pranešimų apie nesaugius ir neatitinkančius reikalavimų medicinos prietaisus pateikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo" patvirtinto Pranešimų apie neatitinkančias reikalavimų medicinos priemonių (budra) pateikimo tvarkos aprašo nuostatas.

 

Kas yra incidentas?

 

Incidentas– bet koks medicinos priemonės funkcinis sutrikimas, gedimas arba jos charakteristikų ir (arba) veikimo pablogėjimas, taip pat ženklinimo ar naudojimo instrukcijos neatitikimas, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai galėtų ar būtų galėjęs tapti paciento, vartotojo arba kitų asmenų mirties priežastimi arba būtų rimtai pabloginęs jų sveikatą.

 

 

Informacija atnaujinta 2016-05-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int