ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas "Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas"