Patikslinti siauros medicinos praktikos įgijimo reikalavimai

 

2017-07-07

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad yra pakeistas Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licencijų ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“ (aktuali redakcija – 2017 m. birželio 30 d. Nr. V-820), kuriame aiškiai nurodoma, kokias žinias bei įgūdžius privalo tobulinti gydytojas, panaikintos neaktualios nuostatos bei patikslintos siauros medicinos praktikos rūšys. Daugiau.

Page changed 2017-10-17

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int