Duomenų apie brangias medicinos priemones (prietaisus) teikimo grafikas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „DÄ—l medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiÅ«ros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija) ir Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. T1-954 „DÄ—l duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija), duomenys apie brangias sveikatos priežiÅ«ros technologijas (medicinos prietaisus) Akreditavimo tarnybai turi bÅ«ti teikiami per sveikatos priežiÅ«ros technologijų valdymo ir vertinimo informacinÄ™ sistemÄ… TechnoMedTas.

 

Brangioms sveikatos priežiÅ«ros technologijoms priskiriamos medicinos priemonÄ—spozitronų emisijos tomografai, linijiniai greitintuvai, magnetinio rezonanso tomografai, angiografai, kompiuteriniai tomografai, gama kameros, mamografai, diagnostiniai rentgeno ir diagnostiniai ultragarsiniai prietaisai, kurių įsigijimo kaina su PVM (įskaitant priedus) viršija 28 962 eurus ir su kuriomis teikiamos asmens sveikatos priežiÅ«ros paslaugos visiškai ar iš dalies apmokamos iš PSDF biudžeto lÄ—šÅ³.

 

Duomenų teikimo grafikas:

 

Sausis

Balandis 

Liepa

Spalis  

Darbo su brangia sveikatos priežiūros technologija (medicinos prietaisu) ataskaita

Už praÄ—jusių metų IV ketvirtį. Pateikti iki sausio 10 d.

Už einamųjų metų I ketvirtį. Pateikti iki balandžio 10 d.

Už einamųjų metų II ketvirtį. Pateikti iki liepos 10 d.

Už einamųjų metų III ketvirtį. Pateikti iki spalio 10 d.

Brangių sveikatos priežiÅ«ros technologijų (medicinos prietaisų) naudojimo išlaidų ataskaita

Už praÄ—jusių metų II pusmetį. Pateikti iki sausio 10 d.

-

Už einamųjų metų I pusmetį. Pateikti iki liepos 10 d.

-

 

Įsigijus naują brangią sveikatos priežiūros technologiją (medicinos prietaisą):

per 30 d. nuo jo instaliavimo dienos pateikti duomenis Akreditavimo tarnybai

Nutraukus brangios sveikatos priežiÅ«ros technologijos (medicinos prietaiso) naudojimÄ…:

per 30 d. pateikti duomenis Akreditavimo tarnybai

 

Page changed 2020-06-23

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int