Licencijos galiojimo panaikinimas

 

   Vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo"

    Licencijos galiojimas panaikinamas, kai:

 

1. Licencijos turėtojas raštu prašo panaikinti licencijos galiojimą.

2. Licencijos turėtojas – juridinis asmuo – likviduotas.

3. Nustatoma, kad licencijai gauti, patikslinti buvo pateikti suklastoti ar klaidingi dokumentai ar duomenys.

4. Licencijos turėtojas, kuriam licencijos galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytą terminą nepašalino nustatytų trūkumų ir (ar) pažeidimų ar nesikreipė dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo.

5. Licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, toliau vykdo licencijuojamą veiklą.

6. Licencijos turėtojui galioja teismo sprendimu nustatytas veiklos apribojimas, draudžiantis verstis licencijoje nurodyta veikla.

 

      Licencijos turėtojas turi pateikti paraišką panaikinti licencijos galiojimą ir licencijos originalą. 

 

Page changed 2018-09-19

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int