Metodinė pagalba pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams

 

Metodinė pagalba pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) teikiama vadovaujantis Metodinės pagalbos pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu VASPVT direktoriaus 2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. T1-1664-(1.1.)

 

 

Page changed 2019-10-31

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int