Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimas

 

 1. Profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint Lietuvos Respublikoje dirbti pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai

 2. Profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint Lietuvos Respublikoje laikinai ir kartais teikti paslaugas pagal reglamentuojamą profesiją, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, priskiriamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai

 3. Akušerio profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint dirbti pagal akušerio profesiją Lietuvos Respublikoje

 4. Akušerio profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint laikinai ir kartais teikti akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje

 5. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją Lietuvos Respublikoje

 6. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint laikinai ir kartais teikti slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje

 7. Gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint dirbti pagal gydytojo profesiją Lietuvos Respublikoje

 8. Gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint laikinai ir kartais teikti medicinos paslaugas Lietuvos Respublikoje

 9. Gydytojo odontologo profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint dirbti pagal gydytojo odontologo profesiją Lietuvos Respublikoje

10. Gydytojo odontologo profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint laikinai ir kartais teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas Lietuvos Respublikoje

11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, pripažinimas

12. Pažymų apie gerą praktiką ir profesinės kvalifikacijos bei ją įrodančių dokumentų atitiktį Direktyvos 2005/36/EB reikalavimams išdavimas

Page changed 2019-12-03

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int