Pacientų saugos kultūra (WP1)

 

WP1 tikslai

  • Rinkti ir skleisti informaciją apie Europos Sąjungos šalyse narėse vykdomas veiklas pacientų saugos kultūros srityje
  • Surinkti ir įvertinti pacientų saugos kultūros vertinimo metodikas, pasitelkiant nacionalinius EUNetPaS koordinacinius centrus ir pacientų saugos ekspertus
  • Atlikti pilotinį pacientų saugos kultūros tyrimą ligoninėse, pritaikant vieną iš pasirinktų metodikų

WP1 ekpertų išrinktos trys Pacientų saugos kultūros vertinimo metodikos:

  1. Požiūrio į saugą klausimynas (Safety attitudes questionnaire - SAQ), parengtas JAV Teksaso universiteto Pacientų saugos tyrimų centre.
  2. Pacientų saugos kultūros tyrimas ligoninėse ( Hospital Survey on Patient Safety Culture – HSPSC) parengtas JAV Sveikatos priežiūros kokybės ir tyrimų agentūroje. (AHRQ).
  3. Mančesterio pacientų saugos vertinimo sistema (Manchester Patient Safety Framework – MaPSaF). Mančesterio universiteto ir Nacionalinės pacientų saugos Agentūros parengta metodika.

Lietuvos vaidmuo WP1 veikloje:

Akreditavimo tarnyba yra partneris WP 1 veikloje. Lietuvos ligoninėse bus atliekamas pilotinis pacientų saugos kultūros tyrimas.

 

 

Page changed 2017-04-12

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int