Pilotinis pacientų saugos kultūros tyrimas

 

Pilotinis pacientų saugos kultūros tyrimas ligoninėse

 

Tyrimo tikslas: aptarti ir apibendrinti informaciją apie pacientų saugos kultūros lygį Lietuvos ligoninėse. Atlikus mokslinę duomenų analizę, projekto išvadose pateikti apibendrintą informaciją.

 

Tyrime dalyvauja 20 ligoninių.

 

Pilotiniame tyrime bus taikomos šios metodikos:

 

1.  Požiūrio į saugą klausimynas (PSK). Klausimynas parengtas vadovaujantis JAV Teksaso universiteto Pacientų saugos tyrimų centro metodika (Safety Attitudes questionnaire - SAQ).

PSK tyrime vertinamos pacientų saugos kultūros dimensijos:

 • Komandinio darbo aplinka
 • Pasitenkinimas darbu
 • Vadovybės požiūris į saugą
 • Saugos aplinka
 • Darbo sąlygos
 • Streso įtaka darbe

2.  Pacientų saugos kultūros tyrimas ligoninėse (PSKTL). Klausimynas parengtas vadovaujantis JAV Sveikatos priežiūros   kokybės ir tyrimų agentūros (AHRQ)parengta metodika.

PSKTL tyrime vertinamos pacientų saugos kultūros dimensijos skyriuje ir ligoninėje:

 • Skyriaus/ligoninės vadovybės veiksmai gerinant pacientų saugą ligoninėje
 • Komandinio darbo skyriuje ir ligoninėje ypatumai
 • Bendravimo atvirumas ir pasitikėjimas
 • Požiūris į klaidas
 • Nebaudžiamojo pobūdžio reagavimas į klaidą
 • Grįžtamasis ryšys ir pranešimas apie klaidas

LIETUVOS LIGONINĖS  DALYVAUJANČIOS PACIENTŲ SAUGOS KULTŪROS TYRIME

 

1.  Požiūrio į saugą klausimynas (PSK).

 

Klausimynai parengti vadovaujantis JAV Teksaso universiteto Pacientų saugos tyrimų centro parengta metodika SAQ (Safety Attitudes Questionnaire).

 

Dalyvaujančios ligoninės:

1.   VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė

2.   VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė

3.   VšĮ Kauno 2-oji klinikinė ligoninė

4.   VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninė

5.   VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

6.   VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė

7.   VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė

8.   VšĮ Telšių apskrities ligoninė

 

2.  Pacientų saugos kultūros tyrimas ligoninėse (PSKTL).

 

Klausimynas sudarytas vadovaujantis JAV Sveikatos priežiūros kokybės ir tyrimų agentūros (AHRQ) parengta metodika.

 

Dalyvaujančios  ligoninės:

1.    VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė 

2.    VšĮ Raudonojo Kryžiaus klinikinė ligoninė

3.    VšĮ Vilkaviškio ligoninė

4.    VšĮ Ukmergės ligoninė

5.    VšĮ Šilutės ligoninė

6.    VšĮ Lazdijų ligoninė   

7.    VšĮ Šakių ligoninė 

8.    VšĮ Anykščių r. Savivaldybės ligoninė 

9.    VšĮ Elektrėnų ligoninė 

10.  VšĮ Kaišiadorių ligoninė   

11.  VšĮ Biržų ligoninė  

12.  VšĮ Pasvalio ligoninė

 

 

 

Page changed 2017-04-12

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int