Kviečiame pasirengti pokyčiams

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (toliau – Akreditavimo tarnyba) kviečia laiku pasirengti pokyčiams, nes sveikatos priežiūros specialistų gretas papildė slaugytojo padėjėjai, ergoterapeuto padėjėjai, kineziterapeuto padėjėjai, medicinos psichologai, medicinos genetikai, medicinos biologai, biomedicinos technologai, radiologijos technologai, dietistai, optometrininkai ir paramedikai. Visų šių specialistų vykdoma praktika priskirtina prie asmens sveikatos priežiūros, todėl specialistams bus būtina įsigyti spaudo numerį, o įstaigai – licenciją.
       2017 m. spalio 3 d. įsigaliojo naujos redakcijos Asmens sveikatos priežiūros veiklų sąrašas, kuriuo papildytos naujos asmens sveikatos priežiūros veiklos. Taigi šiuo metu asmens sveikatos priežiūros specialistais įvardyti  ne tik  gydytojai, gydytojai odontologai, slaugytojai, akušeriai, burnos priežiūros specialistai, kineziterapeutai, ergoterapeutai ir masažuotojai, bet ir slaugytojo padėjėjai, ergoterapeuto padėjėjai, kineziterapeuto padėjėjai, medicinos psichologai, medicinos genetikai, medicinos biologai, biomedicinos technologai, radiologijos technologai, dietistai, optometrininkai ir paramedikai. Taigi visų šių specialistų vykdoma praktika priskirtina prie asmens sveikatos priežiūros, o tai reiškia, kad ji gali būti vykdoma tik įstaigose, turinčiose teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kitaip sakant, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją.   Visi asmens sveikatos priežiūros specialistai gali dirbti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją. Ar atitinkama profesinė kvalifikacija įgyta taip, kaip nustatyta teisės aktais, patvirtina suteiktas numeris asmens sveikatos priežiūros specialisto spaudui. Šiuo metu spaudo numerius turi jau dirbantys gydytojai, gydytojai odontologai, slaugytojai, akušeriai, burnos priežiūros specialistai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, masažuotojai ir medicinos psichologai, iki 2018 m. spalio 1 d. spaudo numerius privalės įgyti ir medicinos genetikai, medicinos biologai, biomedicinos technologai, radiologijos technologai, dietistai ir paramedikai, o iki 2019 m. lapkričio 1 d.  – ir  optometrininkai.
       Apie tai, kada bus pradėta priimti prašymus išduoti spaudo numerius minėtiems asmens sveikatos priežiūros specialistams, kuriems iki šiol nebuvo suteikiami spaudo numeriai, Akreditavimo tarnyba informuos atskiru viešu pranešimu interneto svetainėje.   Šiuo metu rengiamos, derinamos ir tvirtinamos medicinos normos,  nustatančios  kiekvienos profesinės kvalifikacijos asmens sveikatos priežiūros specialisto veiklos reikalavimus. Planuojama, kad nuo 2020 m. bus pradėti licencijuoti visi asmens sveikatos priežiūros specialistai, kuriems šiuo metu nėra išduodamos praktikos licencijos.
       Atsižvelgiant į aukščiau įvardytus pasikeitimus yra pildomas ir  licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas. Patvirtinus šį sąrašą naujomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis (pvz., optometrininko praktika) ir  ketinant jas teikti, bus būtina steigti juridinį asmenį, jį registruoti Juridinių asmenų registre, po to kreiptis į visuomenės sveikatos centrus dėl leidimo-higienos paso gavimo ir Akreditavimo tarnybai pateikti prašymą dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos gavimo.
       Primename, kad už neteisėtą vertimąsi sveikatinimo veikla, įskaitant ir asmens sveikatos priežiūros veikla, tai yra neturint reikiamos licencijos, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 61 straipsnis numato atsakomybę – baudą nuo 600 iki 1140 eurų.  
       Informacija apie įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos išdavimą skelbiama svetainėje adresu www.vaspvt.gov.lt/Juridinių asmenų licencijavimas ir akreditavimas; teisės aktai, reglamentuojantys konkrečios asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimą –  www.vaspvt.gov.lt/Teisinė informacija; Informacija apie asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimą ir spaudo numerių išdavimą pateikta www.vaspvt.gov.lt/node/83.

 


 

 

Page changed 2018-01-31

VASPVT

State Health Care Accreditation Agency

under the Ministry of Health

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (+370) 5 261 51 77,
Fax. (+370) 5 212 73 10,
E-mail: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Budgetary institution,
Date is compiled and saved on the Register of Legal Entities,
Code 191352247

Work time:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Lunch 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Contacts

How to find us?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int