Naujienos

 

Grožio paslaugos teikiamos netinkamomis medicinos priemonėmis

2017-09-15

         Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba), atlikusi estetinės grožio procedūras teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – įtaigos) neplaninius patikrinimus, nustatė grubius medicinos priemonių naudojimo teisės aktų pažeidimus ir uždraudė naudoti šias medicinos priemones bei surašė administracinio nusižengimo protokolus. Daugiau.

Nauja konsultacijų teikimo stacionaruose tvarka

2017-09-11

         Valstybinė akreditavimo  sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad pakeistas 2005 m. birželio 13 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-488 „Dėl Stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo“, kurio priedu nustatoma nauja konsultacijų teikimo stacionaruose tvarka. Daugiau.

Naujas Europos Komisijos sprendimas dėl produktų grupės, kurių veikimas priklauso nuo spanguolių ekstrakte esančių proantocianidinų

2017-08-30

                Europos Komisija šių metų rugpjūčio 8 d. priėmė įgyvendinimo sprendimą Nr. 2017/1445, kuriuo nustatė, kad produktai, kurių pagrindinė paskirtis yra siejama su spanguolių (Vaccinium macrocarpon) ekstrakte esančių proantocianidinų veikimu, yra cistito profilaktika arba gydymas, neatitinka medicinos priemonių (prietaisų) apibrėžimo, nustatyto Europos Tarybos direktyvoje dėl medicinos prietaisų 93/42/EEB. Daugiau.

Vidaus ligų paslaugų teikimo reikalavimų pakeitimai

2017-08-03

         Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atkreipia asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir medicinos specialistų dėmesį, kad 2017 m. liepos 20 d. patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-894 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašas“, kuris palengvina paslaugų teikimo sąlygas ligoninėms,  nesumažindamas pacientų saugumo. Daugiau.

Nauji radiologijos paslaugų teikimo reikalavimai

2017-07-24

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad 2017 m. liepos 20 d. patvirtinti nauji radiologijos bei teleradiologijos paslaugų teikimo reikalavimai.  Įstaigų vadovų ir medicinos specialistų prašytume atkreipti dėmesį į gan svarbias minėtų įsakymų pasikeitusias nuostatas dėl privalomos gydytojo radiologo darbo laiko trukmės, būtinų medicinos priemonių (prietaisų), reikalavimų vieno profilio specializuotoms įstaigoms bei kita. Įsigaliojus šiems teisės aktams, asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) privalės atitikti naujai nustatytus reikalavimus. Daugiau.

Pakeista licencijų skelbimo tvarka

2017-07-12

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atkreipia asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų bei medicinos specialistų dėmesį, kad nuo 2017 m. liepos 17 d. interneto svetainės www.vaspvt.gov.lt skiltyje „Licencijos“ nebebus skelbiami sveikatos priežiūros specialistų licencijų sąrašai pdf formatu. Vietoje skelbtų sąrašų bus nuoroda į elektroninių paslaugų teikimo portalo https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/ skiltį „Specialistų licencijos“. Daugiau.

Patikslinti siauros medicinos praktikos įgijimo reikalavimai

2017-07-07

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad yra pakeistas Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licencijų ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“ (aktuali redakcija – 2017 m. birželio 30 d. Nr. V-820), kuriame aiškiai nurodoma, kokias žinias bei įgūdžius privalo tobulinti gydytojas, panaikintos neaktualios nuostatos bei patikslintos siauros medicinos praktikos rūšys. Daugiau.

Ukrainos delegacijos dėmesys Akreditavimo tarnybos veiklai

2017-06-30

       Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) viešėjo gausi Ukrainos Respublikos delegacija. Ukrainai atstovavo Sveikatos apsaugos ministerijos departamentų vadovai, Pasaulio Banko sveikatos priežiūros reformų konsultantas, įvairių Ukrainos regionų sveikatos priežiūros vadovai bei gydymo įstaigų vadovai, kurie domėjosi Akreditavimo tarnybos vykdymo veikla. Daugiau.

Reglamentuota nauja mitybos terapijos paslauga.

2017-06-28

     Akreditavimo tarnyba informuoja, kad  patvirtinta naujos paslaugos – mitybos terapijos reikalavimai. Šių metų lapkričio 1 d. įsigalios Sveikatos apsaugos ministro 2017-06-21 įsakymas  Nr. V-783 ,,DĖL  MITYBOS TERAPIJOS PASLAUGŲ STACIONARINES ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIANČIOSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO IR AMBULATORINIŲ MITYBOS TERAPIJOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO PACIENTŲ NAMUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

     Minėtame įsakyme sveikatos priežiūros specialistams,  teikiantiems  mitybos terapijos paslaugas yra patvirtintas  profesinis kvalifikacijos tobulinimas (Stacionarinių  asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių  įstaigų organizavimo tvarkos aprašo  12-13 punktų  ir Ambulatorinių  mitybos terapijos paslaugų namuose organizavimo ir vykdymo tvarkos 11-13 punktų  reikalavimuose). Teikiame susipažinimui  šį teisės aktą: 

Dėl Mitybos terapijos paslaugų stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo ir Ambulatorinių mitybos terapijos paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsakymas

2017-06-21

V-783

 

Atliekantiems procedūras su trombocitais praturtinta plazma svarbi informacija.

2017-06-21

       Akreditavimo tarnybą pasiekė informacija, kad Lietuvos rinkai gali būti teikiamos medicinos priemonės – mėgintuvėliai, skirti trombocitais praturtintos plazmos (platelet rich plasma, PRP) paruošimui prekiniu ženklu Plasmolifting ™ (gamintojas Chengdu Rich Science Industry Co., Kinija), kurios neatitinka Europos Sąjungos (ES) direktyvos dėl medicinos prietaisų 93/42/EEB saugos reikalavimų. Daugiau.


Archyvas

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int