Naujienos

 

Vidaus ligų paslaugų teikimo reikalavimų pakeitimai

2017-08-03

         Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atkreipia asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir medicinos specialistų dėmesį, kad 2017 m. liepos 20 d. patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-894 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašas“, kuris palengvina paslaugų teikimo sąlygas ligoninėms,  nesumažindamas pacientų saugumo. Daugiau.

Nauji radiologijos paslaugų teikimo reikalavimai

2017-07-24

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad 2017 m. liepos 20 d. patvirtinti nauji radiologijos bei teleradiologijos paslaugų teikimo reikalavimai.  Įstaigų vadovų ir medicinos specialistų prašytume atkreipti dėmesį į gan svarbias minėtų įsakymų pasikeitusias nuostatas dėl privalomos gydytojo radiologo darbo laiko trukmės, būtinų medicinos priemonių (prietaisų), reikalavimų vieno profilio specializuotoms įstaigoms bei kita. Įsigaliojus šiems teisės aktams, asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) privalės atitikti naujai nustatytus reikalavimus. Daugiau.

Pakeista licencijų skelbimo tvarka

2017-07-12

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atkreipia asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų bei medicinos specialistų dėmesį, kad nuo 2017 m. liepos 17 d. interneto svetainės www.vaspvt.gov.lt skiltyje „Licencijos“ nebebus skelbiami sveikatos priežiūros specialistų licencijų sąrašai pdf formatu. Vietoje skelbtų sąrašų bus nuoroda į elektroninių paslaugų teikimo portalo https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/ skiltį „Specialistų licencijos“. Daugiau.

Patikslinti siauros medicinos praktikos įgijimo reikalavimai

2017-07-07

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad yra pakeistas Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licencijų ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“ (aktuali redakcija – 2017 m. birželio 30 d. Nr. V-820), kuriame aiškiai nurodoma, kokias žinias bei įgūdžius privalo tobulinti gydytojas, panaikintos neaktualios nuostatos bei patikslintos siauros medicinos praktikos rūšys. Daugiau.

Ukrainos delegacijos dėmesys Akreditavimo tarnybos veiklai

2017-06-30

       Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Akreditavimo tarnyba) viešėjo gausi Ukrainos Respublikos delegacija. Ukrainai atstovavo Sveikatos apsaugos ministerijos departamentų vadovai, Pasaulio Banko sveikatos priežiūros reformų konsultantas, įvairių Ukrainos regionų sveikatos priežiūros vadovai bei gydymo įstaigų vadovai, kurie domėjosi Akreditavimo tarnybos vykdymo veikla. Daugiau.

Reglamentuota nauja mitybos terapijos paslauga.

2017-06-28

     Akreditavimo tarnyba informuoja, kad  patvirtinta naujos paslaugos – mitybos terapijos reikalavimai. Šių metų lapkričio 1 d. įsigalios Sveikatos apsaugos ministro 2017-06-21 įsakymas  Nr. V-783 ,,DĖL  MITYBOS TERAPIJOS PASLAUGŲ STACIONARINES ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIANČIOSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO IR AMBULATORINIŲ MITYBOS TERAPIJOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO PACIENTŲ NAMUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

     Minėtame įsakyme sveikatos priežiūros specialistams,  teikiantiems  mitybos terapijos paslaugas yra patvirtintas  profesinis kvalifikacijos tobulinimas (Stacionarinių  asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių  įstaigų organizavimo tvarkos aprašo  12-13 punktų  ir Ambulatorinių  mitybos terapijos paslaugų namuose organizavimo ir vykdymo tvarkos 11-13 punktų  reikalavimuose). Teikiame susipažinimui  šį teisės aktą: 

Dėl Mitybos terapijos paslaugų stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo ir Ambulatorinių mitybos terapijos paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsakymas

2017-06-21

V-783

 

Atliekantiems procedūras su trombocitais praturtinta plazma svarbi informacija.

2017-06-21

       Akreditavimo tarnybą pasiekė informacija, kad Lietuvos rinkai gali būti teikiamos medicinos priemonės – mėgintuvėliai, skirti trombocitais praturtintos plazmos (platelet rich plasma, PRP) paruošimui prekiniu ženklu Plasmolifting ™ (gamintojas Chengdu Rich Science Industry Co., Kinija), kurios neatitinka Europos Sąjungos (ES) direktyvos dėl medicinos prietaisų 93/42/EEB saugos reikalavimų. Daugiau.

Svarbūs pokyčiai abdominalinių chirurgų bei vaikų infekcinių ligų gydytojų licencijavime

2017-06-16

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad visi abdominalinės chirurgijos gydytojai gali kreiptis dėl licencijos verstis medicinos praktika pagal gydytojo chirurgo profesinę kvalifikaciją suteikimo. Be to, nuo šiol dėl licencijos verstis medicinos praktika pagal vaikų infekcinių ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją gavimo gali kreiptis kai kurie vaikų ligų gydytojai. Daugiau.

Keičiama licencijų pratęsimui teikiamų dokumentų tvarka

2017-06-09

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atkreipia asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų dėmesį, kad nuo š. m. birželio 12 d. nebus priimami popieriniai dokumentai  gydytojų, slaugytojų ir akušerių licencijuojamos veiklos sąlygų laikymuisi patvirtinti, tai yra turimos licencijos pratęsimui. Daugiau.

Elektroninės paslaugos – patogus būdas licencijai užsisakyti ir gauti

2017-06-01

        Mieli gydytojai absolventai ir rezidentai, artėja laikas, kai baigę medicinos studijas, skubėsite pateikti dokumentus gauti licencijai verstis medicinos praktika pagal įgytą profesinę kvalifikaciją. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai  tarnyba (toliau- Akreditavimo tarnyba) kviečia Jus aktyviai naudotis sukurtomis elektroninėmis paslaugomis ir paraiškas licencijai gauti pateikti per elektroninių paslaugų portalą. Daugiau.


Archyvas

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21,
LT-08420 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int